Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Ovsted Tåning Hylke Meninghedsråd søger en kirkesanger/kirketjener

En stilling som kirkesanger/kirketjener er ledig pr. 1. december 2019. Stillingen er på 13 timer pr. uge.

Vi har 3 skønne landsbykirker i et aktivt pastorat, hvor vi holder af traditioner, men også ønsker at understøtte udviklingen af livet i landsbykirkerne ind i fremtiden.

Vi søger en person, der har kendskab og interesse for det kirkelige liv og som vil engagere sig i arbejdet, ansvarsbevidst, selvstændigt, og med situationsfornemmelse.

Stillingen en kombineret kirkesanger og kirketjenerstilling, hvilket indebærer, at du skal kunne mestre begge opgaver. Hver opgave har sin vigtighed.

  • Kirkesanger: Synge ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i pastoratet. Være en bærende og styrkende del af menighedens fællessang, inspirere og fremme sangglæden og indgå i enkelte solistiske opgaver.
  • Kirketjener: Klargøring, ringning, tage imod menigheden, læse ind-og udgangsbøn, afslutning og oprydning af kirken i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter
  • Tjenesten er i Ovsted, Hylke og Tåning kirker. Ligeledes vil der være aktiviteter ude i sognene.
  • Timetal er fordelt med kirkesanger 60 % og kirketjener opgaver med 40 %.

Ansættelse sker ved Ovsted Tåning Hylke Menighedsråd, Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke-og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 279.605,22 kr. –408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Inge Dose, mobil 61869780 Træffes bedst efter kl.17

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ovsted Tåning Hylke Menighedsråd 8039fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 20.11. inden kl. 12

Ansættelsessamtaler og prøve-sang forventes at finde sted i uge 48

Ansættelsen er pr. 1.12. 2019 eller snarest muligt.

Det kan oplyses, at

der vil blive indhentet referencer

der vil blive indhentet børneattest

ansættelse vil ske med 3 måneders prøvetid

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.