Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartner ved Ishøj Kirkegård


Vi søger en faglært gartner eller gartneriarbejder gerne med erfaring inden for kirkegårdsdrift, til ansættelse 1. maj 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.


Ishøj kirkegård har udliciteret en stor del af vedligeholdelsesarbejdet på kirkegården.
Du vil få ansvar for din egen afdeling på kirkegården. Øvrige arbejdsopgaver vil være anvis-ning af gravsteder, urnenedsættelser, opmåling til jordbegravelser, ny anlæg af gravsteder, sne-rydning og meget andet.
Derudover vil du skulle indgå i en snevagtsordning i weekender fra november til april.
Du skal ud over dette fungere som stedfortræder for kirkegårdslederen under dennes ferie eller andet fravær.


Vi forventer at du er:
- Engageret i dit job
- Serviceminded
- Ansvarsbevidst
- Ordensmenneske
- Mødestabil
- Kan tale med mennesker i sorg
- Har kendskab til IT
- Kørekort minimum kategori B


Ansættelse sker ved Ishøj Sogns Menighedsråd beliggende Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj
og tjenestestedet er Ishøj kirkegård, Ishøj Bygade 77, 2635 Ishøj.


Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offent-lige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fag-ligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Lønnen udgør årligt for gartnere i Hovedstaden og Nordsjælland 309.293,63 kr. (trin 1) og 317.404,80 kr. (trin 2) (nutidskroner). For gartneriarbejdere i Hovedstaden og Nordsjælland 271.156,03 kr. (trin 1) og 278.346,86 kr. (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder
Jesper Mikkelsen på tlf. 4354 7300 lok.2 eller mail: 7151fortrolig@sogn.dk


Skriftlig ansøgning med kopi af eksamensbeviser, kursusbeviser, udtalelser og CV sendes til Ishøj Menighedsråd på mail: 7151fortrolig@sogn.dk


Det skal oplyses at der vil blive indhentet referencer ved ansøgning.


Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 7. marts 2021 kl. 12.00.


Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 11 - 12 2021.