Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger søges til Køge Kirke & Kapel

En stilling som kirkesanger ved Køge Kirke og Kapel er ledig pr.1. marts 2023. Stillingen er på 15 timer om ugen.  

Vi forventer: 

  • At du har en stærk og sikker sangstemme 
  • Fortrolighed med salmebogen 
  • Nodekendskab 
  • Erfaring med sang i kirke
  • Uddannelse er en fordel, men ikke et krav 

Køge Sogn er i rivende udvikling med stort antal tilflyttere hvert år. Det kan mærkes både i kirke og på kapel, hvor antallet af tjenester er støt stigende. Derfor kan stillingen muligvis udvides på længere sigt. I 2022 havde vi ca. 220 bisættelser, hvoraf de fleste bliver afholdt på vores kapel, beliggende Parkvej 1. 

Køge Kirke er en velfungerende og dynamisk arbejdsplads, hvor vi er lidt over 20 medarbejdere. Der er et godt arbejdsmiljø med en positiv kultur. Der er god kommunikation og samarbejde mellem præster, medarbejdere og menighedsråd.  

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.  

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 290.698,37 - 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.158,65 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.406,00 kr.(nutidskroner). OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner) pr. år. 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Køge Menighedsråd og Dansk Kirkemusiker Forening. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Anne Mathiesen på telefon 27441244 eller til administrationschef Birgitte Møller på 51800121.  

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7206fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. februar 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart efter. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, børneattest og at der er 3 måneders prøvetid.