Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger

Kirkesanger
En stilling som kirkesanger ved Sandholts Lyndelse Kirke samt ved kirkelige handlinger i Vester Hæsinge
kirke er ledig snarest muligt.
Stillingen er på 184 timer om året.
Sandholts Lyndelse Sogn har 203 antal indbyggere og Vester Hæsinge Sogn har 840 antal indbygger. Der er i
alt 5 ansatte.
Vi forventer, at du:
 Kan forestå sang, den vokale del af liturgi og menighedssang, ved gudstjenester, kirkelige
handlinger og andre kirkelige aktiviteter såvel i som uden for kirken.
 Er udadvendt og har lyst til samarbejde om det kirkelige arbejde.
 Bede ind- og udgangsbøn efter gældende regler.
 Kirkesangeren finder vikar til ferieperioder m.m.
 Deltage i 6 plejehjemsgudstjenester om året på Åløkkeparken i Brobyværk.
 Deltage i møder relateret til stillingen.
Stillingen kan vælges med eller uden funktionen som korleder:
 Korleder for vores kirkekor 120 timer om året
Menighedsrådet har fokus på et aktivt og varieret musikliv i kirkerne. Bl.a. har man 6-8 gange om året
indført anderledes gudstjenester, hvor den traditionelle orgelmusik erstattes af musik fra andre
instrumenter eller sammenspil mellem orgel og andet instrument.
Ved ansættelsessamtalen afholdes der tillige en sang prøve, hvor ansættelsesudvalget og stedlig organist
medvirker.
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 177 kr. i timen ved ansættelse på 184 timer (nutidskroner) som
kirkesanger 210 kr. i timen ved ansættelse på 120 timer (nutidskroner) som korleder. Aftale om
indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bettina Kallehauge på tlf.: +45 2924 4064 eller præst Eva Ladefoged tlf.: +45 5118 5015.
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7758fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.10.2020.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 4/11 og 6/11-2020 mellem 16.30-20.00.
Det må påregnes, at menighedsrådet vil indhente referencer.