Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjenervikarer søges - i tidsbegrænsede stillinger

Odder Sognekirke søger to kirketjenervikarer i tidsbegrænsede stillinger med tiltrædelse snarest muligt og med varighed af ca. 2-2½ mdr. afhængig af starttidspunkt. Vi har to stillinger på 32 timer. En anden fordeling er også mulig. Det gennemsnitlige ugentlige timetal for hver stilling kan ligge mellem 27 og 37 timer. Angiv ved ansøgning hvor mange timer du er interesseret i.

Opgaverne i stillingerne er bl.a. kirketjeneste, rengøring samt klargøring og indkøb til undervisning og møder.

Vi kan tilbyde vores kirketjenervikar:

  • et spændende job med mange forskelligartede opgaver
  • et godt fællesskab med engagerede og dygtige kolleger i en hyggelig og uformel atmosfære
  • et velfungerende og professionelt menighedsråd, som er åben for nye tiltag
  • en arbejdsplads i forandring med flere nye medarbejdere

Vi forventer, at du som vores kirketjenervikar:

  • har erfaring med kirketjeneste
  • har syn for rengøringsbehov og -standard
  • er arbejdsom med praktisk sans og med hænderne skruet rigtigt på
  • har mod på mindre administrative opgaver
  • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde – og at arbejdsmængden varierer

Bemærk: Vi har også to faste kirketjenerstillinger opslået.

Ansættelse sker ved Odder Sognekirke og tilhørende lokaliteter. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Odder Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Lønnen aftales inden for intervallet 274.478,00 kr. – 353.933,00 kr. for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er på 274.478,00 kr. for en fuldtidsstilling. Der ydes et årligt rådighedstillæg på 25.901,96 kr. for en fuldtidsstilling. OK-tillæg på 1.212,43 kr. Beløbene er oplyst i nutidskroner og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Hertil ydes pensionsbidrag.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Jette Bøge Rosenskjold på tlf. 9155 8901.

Kort ansøgning med relevante bilag sendes hurtigst muligt til 8087fortrolig@sogn.dk . Ansøgningen mærkes ”kirketjenervikar” i mailens emnefelt. Vi holder løbende samtaler.

 

Odder Sogn hører under Odder Provsti og Aarhus Stift.

Der er ca. 13.300 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 10.800 er medlemmer af folkekirken.

Der er en middelalderkirke med en gammel og nyere kirkegård. Desuden er der et smukt nybygget kapel og et kirkecenter.

Sognet har tilknyttet fire præster. Ved kirken og kirkecentret er ansat tre kirketjenere, en kirke- og kulturmedarbejder, to organister, to kirkesangere, tre kirkekorsangere, en kordegn og en daglig leder. Ved kirkegården er ansat seks gartnere, en gartnerelev og en kirkegårdsleder.

Sognet har et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til de forskellige målgrupper.