Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Vikar for kirkesanger til Sparkær og Gammelstrup kirker

Vi søger en vikar for vores kirkesanger med tiltrædelse 1. juni 2021.

 Vi tilbyder dig

  • Ansættelse fra 1. juni 2021 til 1. marts 2022
  • 6-7 timer ugentligt i gennemsnit
  • 2 dejlige kirkerum
  • Velfungerende samarbejde
  • Fleksibilitet

Der vil være Gudstjenester hver anden søndag. Størstedelen af arbejdstiden er knyttet til de faste gudstjenester på søn- og helligdage. Der er gudstjeneste på friplejehjemmet i Sparkær ca. 1 gang om måneden og der er ca. 15 tjenester og kirkelige handlinger om året, som ligger på andre ugedage. Omkring højtider er der en større frekvens af tjenester.

I vore kirker synger vi både nye og gamle salmer. Du bliver en del af en lille personalegruppe med graver/kirketjener, organist og præst.

 Vi søger en kirkesanger, der

  • Har en god sangstemme
  • Både vil tradition og fornyelse
  • Vil være med til at løfte gudstjenesten musikalsk
  • Er imødekommende og medspiller

Lidt om kirkerne

Sparkær kirke er fra 1905 og er en af de mange 18.000 kroners kirker der opstod på den tid. Kirken er moderniseret i 1997 med udsmykning af Arne L. Hansen og den fremstår lys og venlig.
Gammelstrup Kirke er en mindre kirke fra 1200-tallet. Interiøret er fra 1600-tallet og alterpartiet er fra 1980. Se mere om kirkerne på www.sparkaer.dk under kirken.

Det praktiske

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lone Friis Hansen, tlf. 21 30 13 48 og organist Jens Bøgestrand tlf. 42 52 80 48

Ansættelse sker ved Sparkær-Gammelstrup Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster m.m., aktuelt Cirk. nr. 9811 af 28. oktober 2014. Løn og ansættelsesvilkår aftales med menighedsrådet.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8501fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 15. april 2021.