Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist søges til Skæring Kirke pr. 1. september 2020

Vi søger en bredt funderet musiker, som både har en god forståelse for de kirkelige traditioner og vil være med til at udvikle Skæring kirkes musikalske liv.

Stillingen er en deltidsstilling på 33 timer pr. uge i gennemsnit.

Vi søger en medarbejder, som:
er initiativrig
 er samarbejdsvillig og god til teamwork på alle områder
 minimum har en PO eksamen
 har god forståelse for gudstjenestens klassiske liturgi
 er en dygtig rytmisk musiker og ’musikalsk netværker’
 kan lede rytmiske ensembler og arrangere for disse
 kan blande nyt og gammelt
 er rutineret korleder
 kan bidrage med inspiration til at udvide og udvikle kirkens gudstjeneste- og koncertliv - fx temagudstjenester/koncerter.
 kan bidrage til at kirken er et aktivt musikalsk samlingspunkt i lokalmiljøet

Vi forventer du kan varetage følgende opgaver:
 spille til højmesse, plejehjemsgudstjeneste, børnegudstjeneste, dåbsgudstjenester, spaghettigudstjeneste, alternative gudstjenester, bryllup og bisættelse m.m.
 være primusmotor ved kirkens jazzgudstjenester og øvrige rytmiske arrangementer
 lede kirkens rytmiske ungdomskor og vokalensemble
 lede fællessang, gospel drop-in og lejlighedskor
 indgå i samarbejde omkring konfirmander, minikonfirmander og babysalmesang

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687 kr. – 383.452 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488 kr. – 62.884 kr. årligt. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963 kr. – 412.100 kr. årligt. Fikspunktet er 289.193 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733 kr. årligt. OK-
tillæg på 937 kr. årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 303.653 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 319.037 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 23.609 kr. årligt for tjeneste ved 1 kirke.

Alle beløb er oplyst i nutidskr. og udbetales med 33/37.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aarhus Nordre Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til præst Karen Togsverd Hansen på 40350228 eller kontaktperson Linda Oddershede på 51505347.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 9158fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11. maj 2020.

Prøvespil og samtaler med udvalgte kandidater forventes at finde sted i uge 21.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Læs mere om Skæring kirke på vores hjemmeside: www.skaeringkirke.dk