Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/Kirkemusiker søges

Organist / kirkemusiker søges snarest.
Ved Frøslev, Mollerup, Ovtrup og Dragstrup kirker er en organiststilling ledig til besættelse snarest.
De smukke kirker er beliggende i attraktive landsogne med god kirkegang og et aktivt og
velfungerende menighedsråd.
Vi forventer:
· at du kan varetage og lede menigheden musikalsk under gudstjenesten.
· at du er fleksibel og spiller ved kirkelige handlinger, når der er brug for det indimellem om
lørdagen og i løbet af ugen.
· at du har lyst til at udvikle og udforske musikken, så den understøtter kirkens forkyndelse og
sognets aktiviteter.
· at du har kendskab til den danske folkekirkes gudstjeneste og liturgi.
· at du er uddannet organist eller har en anden kirkemusikalsk erfaring.
· at du er god til at samarbejde med den øvrige organist i de forskelligartede opgaver.
· at du tager aktivt del i menighedens og kirkens liv og bidrager til arbejdsfællesskabet med
kollegaer og menighedsråd.
Vi kan tilbyde:
· et godt arbejdsmiljø og samarbejde imellem præst, ansatte og menighedsråd.
· et spændende musikalsk teamsamarbejde med kirkesangerne.
· kreative og dedikerede kolleger.
· mulighed for udfoldelse af egne musikalske evner evt. i forhold til andre instrumenter end orglet.
Sognene er kendetegnet ved højt aktivitetsniveau og sammenhold.
Timer, løn og tillæg:
Stillingen er på mindst 160 timer årligt, ca. 31 tjenester á 5 timer.
Lønnen forhandles individuelt, og vores forslag til løn udgør 227,71 kr. pr. time + pension.
Pensionsbidraget udgør 15 %, og det fulde beløb betales af arbejdsgiver.
Ansættelse sker ved Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup sognes Menighedsråd, Morsø Provsti.
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Peter A. Noer tlf. 2323
1034, formand Anders Holmgaard tlf. 2197 7620, kontaktperson Leo Sørensen på tlf. 2395 5927.
Ansøgning med relevante bilag sendes til Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes
menighedsråd på mail til 8695fortrolig@sogn.dk og være menighedsrådet i hænde senest den 1. dec.
2021
Samtaler og prøvespil forventes afholdt i uge 49.
Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive indhentet referencer.