Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Storvorde Kirke, Storvorde sogn er ledig pr. 15. marts 2020.

Stillingen er på op til 900 timer fordelt over sæsonen fra ca. 1. marts til 30. november. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forekomme overarbejde. Endvidere kan der forventes weekendarbejde.

Udover at arbejde ved Storvorde Kirke og på kirkegården skal du være med til at forestå den ind- og udvendige vedligeholdelse samt rengøring af Sognegården efter graverens anvisninger.

Vi forventer, at du:

 • har erfaring med gartnerisk arbejde
 • har lyst til at arbejde på en kirkegård
 • er serviceminded
 • har gode samarbejdsevner
 • er fleksibel
 • har forståelse for kirken som arbejdsplads
 • er imødekommende – du vil møde mennesker i både glæde og sorg
 • kan arbejde selvstændigt

Vi vil foretrække en ansøger med gartnerisk uddannelse.

Arbejdsområderne er følgende:

 • Vedligeholdelse og anlæg af gravsteder og fællesarealer
 • Renholdelse af kirkegård, kirke og tilhørende bygninger
 • Plantning af årstidens blomster
 • Beskæring af planter
 • Gravpyntning til jul
 • Andet forefaldende arbejde

Storvorde sogn har 3100 indbyggere.

Vi kan tilbyde:  

 • gode og fleksible arbejdsforhold
 • samarbejde med et engageret personale ved kirken
 • et aktivt og medlevende menighedsråd

Ansættelse sker ved Storvorde sogns menighedsråd beliggende Tofthøjvej 37, 9280 Storvorde.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Timelønnen er 131,32 kr. (trin 1) og 134,98 kr. (trin 2) for medarbejdere uden gartnerisk uddannelse. For medarbejdere med gartnerisk uddannelse er timelønnen 150,77 kr. (trin 1) og 155,28 kr. (trin 2). Alle beløb er i nutidskroner.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver René Houkjær Yderstræde på telefonnummer 2926 5015.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Storvorde sogns menighedsråd på e-mail til 8325fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 16. december 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 51.