Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Tvede-Linde-Mellerup kirker

Stillingen som graver ved Tvede-Linde-Mellerup kirker er ledig til besættelse snarest eller pr. 1. april 2023

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Den ledende graver skal varetage følgende opgaver på vore tre kirker i Tvede, Linde og Mellerup samt konfirmandstuen og arealerne omkring præstegården i Tvede:

• Varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes og præstegårdsarealernes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
• Lede og fordele arbejdsopgaverne i graverteamet
• Varetage indledende registrering af gravsteder, opdatere gravstedsbreve, legater og udskrive fakturaer.
• Udføre kirketjeneste ved kirkelige handlinger på skift og sammen med gravermedhjælper
• Samarbejde med øvrige kirkelige myndigheder • Varetage periodevis rengøring af kirker og kontorer m.m.
• Bistå præster og samarbejde med andre ansatte med løsning af diverse opgaver omkring kirkelige arrangementer

Vi forventer, at du:

• Er pligtopfyldende, effektiv og mødestabil
• Har lyst til arbejdet på en kirkegård og gerne med flair for det grønne
• Kan arbejde selvstændigt, men også indgå i fælles opgaver og samarbejder
• Kan tilrettelægge opgaver og administrere arbejdstiden over hele året
• Kan håndtere diverse små maskiner, flere arbejdssteder og mangeartede opgaver
• Er fleksibel og omstillingsparat på kort tid til uforudsete opgaver
• Er udadvendt og imødekommende for folk, der kommer på kirkegårdene
• Har kørekort og kan stille bil til rådighed for kørsel mellem kirkegårdene
• Kan medvirke ved afvikling af kirkelige handlinger
• På alle måder har overskud til at skabe et sundt og godt arbejdsmiljø for graverteamet

Kirkerne har automatisk ringeanlæg.

Der er ikke krav om gartnerisk uddannelse, men det vil ses som en fordel.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Der en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

For ikke-gartnerisk uddannelse er stillingen indplaceret i løngruppe 1. Her aftales årslønnen indenfor intervallet 305.991, 99 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er årligt kr. 305,991,99 kr.

Med gartnerisk uddannelse indplaceres stillingen i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.151.82 kr. – 380.143,23 kr. (nutidskroner)
Fikspunktet er årligt 313.059,87

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.406,99 kr. (nutidskroner).

Ansættelse sker ved Tvede-Linde-Mellerup sognes menighedsråd

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK

Er der spørgsmål vedr. stillingen, kan man rette henvendelse til menighedsrådsformand Laila Hjorth Fournais Clausen på tlf. 40105820

Ansøgning med relevante bilag sendes til Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd 8187fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. marts 2023 Ansættelsessamtaler forventes af finde sted umiddelbart herefter.