Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kommunikationsmedarbejder / kordegn

En stilling som kombineret kommunikationsmedarbejder og kordegn ved Hadsten Storpastorat er ledig pr. 1.4.2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Du vil på kirkekontoret indgå i et trepersoners kontorteam og desuden samarbejde med præster, andre ansatte og frivillige om nogle af opgaverne.

Du skal varetage følgende opgaver:
Medieansvarlig:
Proaktiv planlægning og koordinering af kommunikationsopgaver i Storpastoratet
Layout og opsætning af kirkeblade og nyhedsbrev
Udarbejdelse af facebookopslag, annoncer, foldere, plakater mv.

Kirkebogsadministration:
Elektronisk personregistrering, civile og kirkelige registreringer
Sekretæropgaver ifm. kirkelige handlinger

Kontoropgaver:
Daglig telefon- og borgerbetjening
Mindre sekretæropgaver for sognepræster og menighedsråd
Almene administrative opgaver
Indgå i den daglige drift af kirkekontoret med forefaldende opgaver og gensidig afløsning

Der indgår ikke kirketjeneste i stillingen.

Hadsten Storpastorat består af fire menighedsråd og i alt ca. 30 medarbejdere, der betjener ni kirker og ca. 12.400 borgere.

Vi forventer, at du:
- er velformuleret og kompetent på medieområdet
- kan arbejde selvstændigt og struktureret
- bidrager med viden, professionalisme og kvalitet i arbejdet
- tager ansvar for opgaverne, overholder deadlines og handler på de udfordringer, du møder
- er imødekommende, serviceminded og tålmodig i din borgerbetjening
- udviser godt humør og interesse for det kirkelige liv og arbejde

Vi tilbyder dig:
- et godt arbejdsmiljø med engagerede menighedsråd
- en arbejdsplads i løbende udvikling
- mulighed for selvstændig planlægning og indflydelse på arbejdet
- en arbejdsplads med en uformel omgangstone, engagerede kolleger og trivsel i højsædet

Ansættelse sker ved Hadsten Menighedsråd beliggende Hadsten Sognegård, Kirkevej 5, 8370 Hadsten.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske fem ugers uddannelse for kordegne gennemføres inden for to år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 272.435,09 kr. – 336.959,63 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.023,62 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 820,51 kr. (nutidskroner) Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 286.774,24 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Rikke Antvorskov på mail: 9316fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9316fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag d. 23. februar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted om formiddagen onsdag d. 26. februar 2020. Menighedsrådet kan oplyse, at der indhentes referencer.