Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/kirkemusiker ved Ansager og Skovlund kirker

Organist/kirkemusiker ved Ansager og Skovlund kirker

 

 

En stilling som organist/kirkemusiker ved Ansager og Skovlund kirker er ledig til besættelse

 1.1.2021 eller tidligere.

 

Stillingen er på 30 timer pr. uge

Opgaver:

At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker, samt ved plejehjem

Spille til arrangementer og aktiviteter i kirke og evt. sognegård

Korledelse: børnekor i Ansager kirke og fremtidigt børnekor i Skovlund kirke, 

Babysalmesang,

Samarbejde om det musikalske indhold ved minikonfirmand- og konfirmandundervisning

Føre tilsyn med orgler og klaver

Planlægge og arrangere kirkekoncerter i samarbejde med menighedsrådene 

Mødedeltagelse

Orglet i Ansager er fra 1995 fra Bruno Christensen - med 13 stemmer ,2 manualer & pedal

Orglet i skovlund er elektronisk, med 2 manualer,3 værker,24 stemmer.

 

Ansættelsen sker ved Ansager sogns menighedsråd, Præstegårdsvej 2,6823 Ansager.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved kontaktperson Vivi Hansen, tlf. 42735077.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Ansager sogns menighedsråd på

mail:8872fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist 16.7.2020. Der forventes samtaler og prøvespil snarest herefter

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,03 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28(nutidskroner) for tjeneste ved 2 kirker

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling (i nutidskroner pr. 1.4.2020) og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.