Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Barselsvikariat som kirketjener/kirkesanger og sognemedhjælper

BARSELSVIKARIAT SOM KIRKETJENER/KIRKESANGER OG SOGNEMEDHJÆLPER

Engesvang Kirke i Ikast-Brande Provsti, Viborg Stift har en 22 timers vikariat som kirketjener/kirkesanger og sognemedhjælper ledig til besættelse fra 7.august 2023.
Vi søger en barselsvikar, der er i besiddelse af et godt overblik, en stor grad af selvstændighed og med god forståelse for kirkens arbejde, hvor evnen til samarbejde vægtes højt.

Engesvang sogn har et rigt kirke- og menighedsliv. Engesvang er en by med højt aktivitetsniveau, hvor kirken indgår som en naturlig del. Vi har bl.a. koncerter, foredrag og en årlig kirkefestival med boder og hoppekirke.
Ud over højmessen om søndagen er der familiegudstjenester og andre særtjenester. Til søndagsguds-
tjenesterne har vi et frivilligt gudstjenestekor, der understøtter kirkesangen og bidrager til fællesskabet. Generelt har vi en god opbakning til kirkelivet fra et stort frivilligkorps.

Vi ønsker, at du som barselsvikar ved Engesvang Kirke:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi identificerer os med det kristne budskab og værdier, hvor vi har respekt for traditionerne, men også har fokus på det moderne menneske og nye initiativer
 • er imødekommende, serviceminded og tillidsvækkende
 • er mødestabil, fleksibel i forhold til arbejdstider og har ordenssans
 • har overblik og kan strukturere din arbejdsdag.
 • kan arbejde selvstændigt, men også er villig til og ser værdien i et tæt samarbejde med kirkens præst, vores øvrige medarbejdere og menighedsrådet
 • følger de at menighedsrådet fastsatte påklædningsregler

Stillingen omfatter bl.a.:

 • kirketjenester: klargøring og oprydning samt praktisk medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • kirkesang: forestå kirkesang ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • forestå babysalmesang
 • bistå præsten ved konfirmandundervisning
 • i samarbejde med præsten tilrettelægger og medvirker til familiegudstjenester
 • udarbejde PowerPoints til gudstjenester og andre kirkelige handlinger efter instruktioner fra præsten

Vi tilbyder:

 • et selvstændigt og alsidigt job med stor fleksibilitet
 • et godt kollegialt samarbejde med sognets præst, organist, graver og gravermedhjælper

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S samt organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg forhandles ved ansættelse.

Der vil blive indhentet børneattest, og ansøgeren skal være indstillet på, at der evt. indhentes referencer, hvorfor referencenavne bedes oplyst i ansøgning.

For yderligere information kan der rettes henvendelse til formand Else Møller mobil nr. 2289 5192.

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til 8612fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist fredag den 16.juni 2023 kl.16.00. Samtaler afholdes fredag den 23.juni 2023

Du kan læse mere om Engesvang Kirke på https://engesvangkirke.dk/