Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælpere søges

Bindslev Kirke Sørig Kirke

Gravermedhjælpere søges


Bindslev menighedsråd søger  en sæsonansat gravermedhjælper fra 1. maj 2020 - 30. november 2020 på 975 timer (a)  en helårsansat gravermedhjælper fra 1. maj 2020 - 30. april 2021 på 875 timer (b) Sørig menighedsråd søger  en sæsonansat gravermedhjælper fra 1. maj 2020 - 30. november 2020 på 250 timer (c)

Det er muligt at kombinere/søge stilling (b) i Bindslev sammen med stilling (c) i Sørig - så der opnås en sæsonansættelse på samlet 1125 timer.

Aflønningen sker på timebasis. Det ugentlige timetal vil kunne variere i op- og nedadgående retning på grund af arbejdets særlige karakter. Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingerne.

Arbejdet skal hovedsageligt udføres ved Bindslev Kirke (stilling a+b) og Sørig Kirke (stilling c), men der vil skulle udføres arbejde i både Bindslev og Sørig i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene har indgået om samarbejde på tværs af kirkegårdene.

Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt udenoms arealer. Der kan forekomme tjenester ved kirkelige handlinger i kirken.

Menighedsrådene søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg, som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksibel og stabil og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med vore øvrige ansatte.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der kan hentes yderligere oplysninger om stillingerne hos Bindslev Menighedsråd v/ Kontaktperson Mona Jensen på Tlf. 21 60 85 48 Sørig Menighedsråd v/ Formand Lissy Wittendahl på Tlf. 61 42 68 58

Skriftlig ansøgning sendes til Bindslev Menighedsråd og Sørig Menighedsråd på E – mail: 8429fortrolig@SOGN.DK Ansøgningen skal være menighedsrådene i hænde seneste den 14. februar 2020 kl. 12.00 Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.