Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Administrativ koordinator og sekretær for rektor

Administrativ koordinator og sekretær for rektor

Motiveres du af at koordinere og effektuere professionel administration i et kreativt miljø på en folkekirkelig uddannelsesinstitution?

Vi søger en erfaren administrativ koordinator og sekretær for rektor, hvis primære rolle er at koordinere administrationens opgaver i tæt samarbejde med rektor samt løse sekretariatsopgaver for rektor og bestyrelse.

En del af opgaverne i stillingen løses i tæt samarbejde med de to andre kirkemusikskoler, hvorfor mødeaktivitet andre steder i landet forekommer. Den daglige arbejdsplads ligger i Vestervig.

Stillingen er på fuld tid og skal gerne besættes pr. 1. april eller snarest derefter.

Stillingens ansvarsområder:

Sekretærfunktion for rektor og bestyrelse

Koordination af opgaverne i skolens administration (studieadministration, bogholderi, personaleadministration m.v.)

Intern og ekstern kommunikation til undervisere og studerende.

Deltagelse i (projekt)udvalg vedr. administration, typisk tværgående med de andre skoler

Vi forventer at du:

  • har erfaring fra en rolle som PA’er eller som chefsekretær
  • er struktureret og i besiddelse af overblik og gode skriftlige kompetencer
  • har flair for betjening af IT systemer
  • er udadvendt i omgangen med kolleger, undervisere, studerende og eksterne samarbejdspartnere

Vi tilbyder til gengæld en spændende stilling på en uddannelsesinstitution, hvor vi brænder for det vi laver – for vores studerende og for kirkemusikken. Derfor gør vi os umage uanset om det drejer sig om undervisning, studieservice eller administration.

Skolens administration består af rektor, studiesekretær, økonomimedarbejder og studievejleder. Aktuelt er der derudover 45 fastansatte lærere og timelærere.

Du er velkommen til at kontakte rektor Tine Fenger Thomsen, tlf. 97941685 eller 30314445

Løn og ansættelse aftales på individuelle vilkår svarende til HK’s overenskomst for staten. Aflønning vil ske med udgangspunkt i Løngruppe 2, sats 2. Der kan aftales tillæg efter kvalifikationer

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 23. februar kl. 12.00. Din ansøgning og cv stiles til rektor og sendes til tft@km.dk    Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 25./26.  februar 2021, evt. digitalt

Vestervig Kirkemusikskole uddanner og efteruddanner kirkesangere, organister og korledere med henblik på ansættelse i folkekirken. Skolen har ca. 170 studerende fordelt på hovedafdelingen i Vestervig og afdelingerne i hhv. Århus og Aalborg.

Du kan få yderligere oplysninger om skolen på kirkemusikskolernes fælles hjemmeside www.kirkemusikskole.dk