Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver og kirketjener

Stillingen som graver og kirketjener ved Barrit og Vrigsted kirker (Hedensted provsti) er ledig fra 1. november 2020.

Stillingen, som er på 37 timer gennemsnitligt pr. uge, indeholder bl.a. følgende opgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for de to kirkegårdes ren- og vedligeholdelse, herunder pasning af gravsteder, nyanlæggelser, gravfæstelser m.v.
 • Være arbejdsleder (kun instruktionsbeføjelse) for vore tre dygtige gravermedhjælpere.
 • Kirketjeneste ved både gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Administrative opgaver som oprettelse af gravstedsbreve, udskrivning af regninger og føring af kirkegårdskort.
 • Rengøring af kirkerne og kapel.
 • Vinterforanstaltninger som snerydning og saltning.

Barrit og Vrigsted kirkegårde er i disse år under forandring, da der bliver færre gravsteder og mere fællesareal. Det er menighedsrådets ønske at parken fremstår smuk ved besøg, men gerne til stadighed med større hensyn til biodiversitet og insektliv.

 Vi forventer, at du:

 • Er en åben og udadvendt person.
 • Har godt ledelses- og kommunikative evner.
 • Har et godt overblik og kan tænke systematisk og strukturelt.
 • Godt kendskab til brug af IT og gerne kendskab til programmerne Gias og Brandsoft (men oplæring tilbydes).
 • Er effektiv og har et godt praktisk håndelag.
 • Har uddannelse eller erfaring fra kirkegårds- eller parkpasning.
 • Er loyal og fleksibel.
 • Har interesse for bæredygtighed og økologi.
 • Er kreativ og har ”grønne fingre”.
 • Gerne har interesse for kirken og det den indeholder.

 Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt har Barrit Sogns Menighedsråd indgået aftale om pasning af Vrigsted Kirkegård og kirketjenerfunktionen ved Vrigsted Kirke.

Ansættelse sker ved Barrit sogns menighedsråd, beliggende Kirkebro 3, 7150 Barrit.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

For ansøgere uden gartnerisk uddannelse sker indplacering i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.798,00 kr. (nutidskroner).

For ansøgere med gartnerisk uddannelse sker indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00kr. – 368.721,00kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.654,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse på telefon til menighedsrådsformand Flemming Thomsen 29 84 29 79 eller kirkeværge Kirsten Bjørke 20 81 27 40.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Flemming Thomsen Vævergade 23 7150 Barrit eller til mail: 7956@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 7. oktober 2020 kl. 12.00.

Det forventes, at der holdes ansættelsessamtaler i uge 43.

Ansættelse sker fra 1. november eller snarest muligt derefter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.