Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper ved Lellinge og Højelse kirker

Gravermedhjælper ved Lellinge og Højelse kirker.

Har du interesse og evne inden for


Har du interesse og evne inden for det grønne fagområde? Så har vi en stilling ledig i smukke omgivelser i Køge provsti. Stillingen kan søges af både faglærte og ufaglærte.
Det drejer sig om en nyoprettet stilling som gravermedhjælper ved Lellinge Kirke og Højelse Kirke. Stillingen er ledig til besættelse 1.maj 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Stillingen er med vinterhjemsendelse i to-tre måneder om året.

Som gravermedhjælper skal du medvirke ved og selvstændigt udføre følgende opgaver:

 • Hovedsageligt ren- og vedligeholdelse af gravsteder og kirkegårdsarealerne.
 • Plantning af årstidens blomster
 • Hækklipning, beskæring og grandækning.
 • Anlæg af gravsteder.
 • Ren- og vedligeholdelse div. yderområder, arealer omkring præstegården og øvrige grønne områder.
 • Snerydning og glatførebekæmpelse.
 • Praktisk arbejde ved begravelser og bisættelser.
 • Rengøring af bygninger på kirkegårdene, herunder toiletter.
 • Samt andet forefaldende arbejde.
 • Eventuelt også medvirke ved gudstjenester, begravelser, øvrige kirkelige handlinger og kirketjeneste i øvrigt.

Vi søger en medarbejder, der:

 • har interesse for det grønne fagområde og mod fysisk udendørs arbejde
 • er mødestabil, ansvarsbevidst og samvittighedsfuld.
 • har erfaring med brug af små maskiner, som hækkeklipper, græsklipper, mv.
 • har godt humør og en fornemmelse for arbejdets særlige karakter.
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og god til at tale med mennesker.
 • vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med kirkens øvrige medarbejdere.
 • har et positivt forhold til folkekirken.
 • har kørekort (B).

Vi tilbyder

 • En smuk og spændende arbejdsplads
 • en stilling med et godt arbejdsfællesskab
 • mulighed for selvstændighed og udvikling i jobbet.
 • tre kolleger på kirkegården: graver og to andre gravermedhjælpere og 16 kolleger i alt (præster, kordegn, kirketjenere, kirke- og kulturmedarbejdere, organister, kirkesanger og daglig leder)
 • engagerede menighedsrådsmedlemmer

Arbejdet udføres primært på Lellinge Kirkegård, Ringstedvej 212, 4600 Køge og på Højelse Kirkegård, Højelsevej 10A, 4623 Lille Skensved.  
Ansættelsesmyndighed er Højelse Menighedsråd, Ølbycenter 79-81, 4600 Køge.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Den årlige løn udgør per 1.10.2019 for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 252.648 (trin 1) og 259.702 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør per 1.10.2019 for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 290.073 (trin 1) og 298.758 (trin 2) (nutidskroner).
Der sker aflønning på timeløn. Ud over løn indbetaler arbejdsgiver pensionsbidrag efter gældende regler.

Ansøgningen sendes til kontaktperson for Højelse Menighedsråd Else Nissen på mail 7218fortrolig@sogn.dk senest mandag 13. april 2020. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 17.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos graver Niels Larsen på telefon 5616 9860 eller hos menighedsrådets kontaktperson Else Nissen på telefon 2614 5152.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffe- og børneattest.