Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver søges

Graver

 

Stillingen som graver ved Houlbjerg  Kirke, Houlbjerg Sogn er ledig pr. 1/4 2023.

 

Stillingen er på 22 timer pr. uge.

 

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • varetage og vedligeholde kirkens øvrige udenomsarealer ved sognehus og p-pladser
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • varetage rengøring i sognehuset

 

 

Houlbjerg Sogn har 588 antal indbyggere, heraf 490 er medlemmer af folkekirken, 3 antal ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved en aktiv kirke / sognehus.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du: er flexibel, servicemeinde og indgår i samarbejde med menighedsråd, kirkens øvrige personale, herunder indgår i ferieafløsning med graveren ved Granslev Kirke.

Ansættelse sker ved Haurum-Granslev-Houlbjerg Sogns Menighedsråd beliggende Villungsvej 16 8870 Langå

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.991,99 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 305.991,99 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.406,99. (nutidskroner)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. (22/37)
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kirsten Larsen på telefonnummer 24466539/mail 8494@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8494fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28/03 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 30/03

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.