Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver søges

En stilling som graver ved Ulstrupbro, V. Velling og Sdr. Vinge kirker er ledig pr. 1.2.2022, evt. pr. 1.3.2022.

Stillingen er en 37 timers stilling.

Du vil indgå i et graverteam bestående af tre gravere, hvor du får hovedansvaret for V. Velling kirke og kirkegård.

Graverteamet samarbejder og afløser for hinanden.

Vi ønsker en medarbejder, der vil indgå i vores team af engagerede medarbejdere med samarbejdsglæde, smil og faglig stolthed.

Vi forventer, at du:
  • har evner og vilje til at forestå driften af kirkegården og sikre en god betjening af kirkegårdens brugere.
  • er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændig.
  • er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstider.
  • er imødekommende og venlig over for de mennesker du vil møde i løbet af din arbejdsdag.
  • har kørekort (kategori B)

Arbejdsområderne vil være:
  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse og gravfæstelser m.v.
  • kirketjeneste ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer.
  • rengøring af kirke, graver/toiletfaciliteter og sognehus.
  • varetage kirkens administration ved brug af relevante IT-systemer.

Vi er et tresogns pastorat med i alt 2942 indbyggere. Der er 10 ansatte i vores pastorat. Vi har tre kirker, et sognehus og en præstebolig. Alle tre kirker har automatisk ringeanlæg.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 299.784,24 kr. – 357.826,66 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 299.784,24 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Ansøgning og kontakt:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: kontaktperson Arne Rasmussen på tlf. 42 17 36 35 eller pastoratsrådsformand Helle Kjær Mikkelsen på tlf. 40 96 61 43.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 9102fortrolig@sogn.dk eller via knappen "Send ansøgning" nedenfor.

Ansøgningen skal være pastoratsrådet i hænde senest den 20.12.2021, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 2, 2022.
Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=7a23558d)