Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper søges

En stilling som gravermedhjælper ved Vroue- og Sdr. Resen Sogns Kirkegårde, er ledig snarest muligt og senest pr. 1. august 2023.

 

https://www.vestfjendspastorat.dk/

 

Stillingen er på 35 timer i gennemsnit pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

 

Stillingen er tidsubegrænset - men i perioden fra 15.december indtil 15. marts er medarbejderen hjemsendt uden ret til løn.

 

Vi kan tilbyde:   

 

 • Anlæg og vedligeholdelse af gravsteder samt beplantning
 • Grandækning
 • Hjælp til begravelser, bisættelser og øvrige kirkelige tjenester
 • Weekendarbejde i begrænset omfang.

 

Vi forventer, at du:

 

 • Er fleksibel og arbejdsom og er god til at samarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Du skal være indstillet på at lytte og snakke med gæsterne på kirkegården.
 • Har kørekort og rådighed over bil med anhængertræk

 

Ansættelse sker ved Vroue Sogns Menighedsråd beliggende ved Vrouevej 5, Vroue, 7800 Skive. Tjenestested er Vroue Kirke på nævnte adresse og Resen Kirke, Bavnevej 28, Sdr. Resen, 7470 Karup J.

 

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

 

Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere i øvrige land

uden gartnerisk uddannelse

 1. 266.812 (trin 1)
 2. 274.261 (trin 2)

 

med gartnerisk uddannelse

 1. 306.335 (trin 1)
 2. 315.507 (trin 2)

 

Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Mogens Møller Nielsen på tlf 40 20 67 18 eller kontaktperson Lone Barup på tlf 30 66 04 81    

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8508fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den  16 juni 2023 kl. 12.00    .

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted  i uge 25 og uge 26    .

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.