Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger ved Kærum Kirke

En stilling som kirkesanger ved Kærum Kirke, Kærum Sogn er ledig pr. 29. november  2020.

Stillingen er på 4 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Lede menighedssangen
  • Bede ind- og udgangsbøn
  • Ved særlige lejligheder assistere under og efter gudstjenesten iflg. aftale med graver

Vi forventer at du:

  • Kender Den Danske Folkekirkes liturgi
  • Kan lede menighedssangen
  • Har gode samarbejdsevner
  • Er venlig og imødekommende

Vi kan tilbyde dig:

  • Samarbejde med dygtig organist
  • Samarbejde med øvrigt personale
  • En smuk middelalderkirke med god akustik

Kærum Sogn har 966 indbyggere, og der er 4 ansatte ved kirken. Sognet er kendetegnet ved en levende menighed med liv og vækst og et godt lokalområde med skole, idrætshaller og indkøbsmuligheder.

Ansættelse sker ved Kærum Sogns Menighedsråd beliggende Kærumvej 34, 5610 Assens

Ansættelsen er p.g.a. det lave timetal ikke omfattet af overenskomst, men lønnen tager udgangspunkt i den overenskomstmæssige løn for en kirkemusiker incl. ok-tillæg, rådighedstillæg og pension.

Timelønnen er således i nutidsniveau kr. 167,36.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Jørgen Chr. Madsen på telefonnummer 23483906.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7803fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 4. november 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.