Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Skive og Vor Frue Kirker, Skive Provsti, Viborg Stift

En stilling som organist ved Skive og Vor Frue Kirke, Skive Sogn er ledig pr. 1. september 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi ønsker en organist med god forståelse for dansk gudstjenestetradition og erfaring med korarbejde.

Organisten skal i samarbejde med organistassistenten varetage gudstjenester, kirkelige handlinger i begge kirker, koncerter, tjenester på plehjem.

Skive Sogn har 10.500 indbyggere, 8 ansatte i sognet samt 3 præster tilknyttet. Sognet er kendetegnet som et levende bysogn med god kirkegang og stor interesser for korsang og musik. Til kirkerne er der knyttet børne-juniorkor og voksenkor. Assistenten leder kirkens børne-juniorkor. Begrænset deltagelse i arbejdet med konfirmander og minikonfirmander. Der er gensidig vikarforpligtelse organisterne imellem.

Skive har musikskole og et velfungerende musikliv i byen.

Orglet i Skive kirke: P. Bruhn & Søn 1985; 43 stemmer

Orglet i Vor Frue kirke: Poul-Gerhard Andersen 1965; 19 stemmer

Der er flygel i Skive Kirke og i Skive Sognegaard (korlokalet). Der er ligeledes et klokkespil i Skive Kirke med 25 klokker.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Karl Bundgaard tlf. 4011 3483.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Skive Sogns Menighedsråd på mail til 8572fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 18. august 2020 kl. 12.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 26. august 2020. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.