Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst i Løgumkloster Pastorat i Tønder Provsti i Ribe Stift

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Løgumkloster Pastorat, Tønder Provsti er ledig til besættelse den 1. oktober 2023

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  

Stillingen er en fuldtidsstilling. 

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.  
Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst. 

Har du lyst til at læse mere om Løgumkloster Pastorat og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale at du orienterer dig på sognets hjemmesider: www.loegumkloster-kirke.dk og www.loegumkloster.dk

Opslag og embedsbeskrivelse kan du læse på Ribe Stifts hjemmeside: https://ribestift.dk/ledige-stillinger/

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013) 

Stillingen aflønnes efter løngruppe 3, trin 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Det er en forudsætning for indplacering i LG 3, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse eller NY PRÆST. 
 
Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. 
Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.  

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Storegade 7, 6240 Løgumkloster.

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 4.983,30 Tjenesteboligen vil blive vurderet inden indflytning, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering. 

Det forudsættes, at ansøgere har kørekort til almindelig bil (B) og er villig til at bruge egen bil i jobbet. 

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning. 

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber. 

 Er det første gang du søger embede i Ribe Stift, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Elof Westergaard ligeledes inden ansøgningsfristen udløber / inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde. 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift pr. mail til: KMRIB@KM.DK og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Kontaktoplysninger MR-formand Elsemarie Dam-Jensen, Løgumkloster Sogn
Telefon 51 21 39 68 ∙ E-mail: elsemariedamjensen@gmail.com 

Kontaktoplysninger provst Christina Rygaard Kristiansen, Tønder Provsti:  
Telefon 24411704 ∙ E-mail: crkr@km.dk 

Kontaktoplysninger Ribe Stift 
Telefon 75421800 ∙ E-mail: kmrib@km.dk                    

Kontaktoplysninger biskop Elof Westergaard
v/bispesekretær Tine Bovbjerg Juhl: 
Telefon 29243576∙ E-mail: tjb@km.dk 

Opslag af stillingen:            ​14. marts 2023
Ansøgningsfrist:                 ​3. april 2023