Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper ved Ejsing og Sahl kirke.

Ejsing og Sahl menighedsråd søger en gravermedhjælper til at varetage opgaver på begge kirkegårde og i begge kirker.

Stillingen er på gennemsnitlig 27 timer om ugen men afhængig af årstid og opgaver, kan det ugentlige arbejdstid variere, hvor de fleste timer vil ligge i sommerperioden samt i forbindelse med grandækning i november.

Store dele af arbejdsopgaverne er i forbindelse med pasning af kirkegårde. Derudover forventes det at du vikariere for graveren ved gudstjenester og andre kirkelighandlinger. Dette omhandler desuden kirketjeneste ved bryllup, begravelse og dåb. Karakteren af arbejdsopgaverne betyder at der vil være store dele af arbejdet der er placeret i weekenderne.

Stillingen er en fast ansættelse, men med hjemsendelse i vinterperioden.

Vi forventer at du:

  • Er åben og fleksibel
  • Kan samarbejde omkring det kirkelige og det øvrige personale
  • Har en bil og kan transportere dig selv mellem kirkerne (kørslen bliver dog betalt)

Stillingen er fordelt således at der årligt er ca. 1200 timer på Ejsing kirkegård og ca. 250 timer på Sahl kirkegård. Dette er inklusiv ferieafløsning.

Aflønningen sker på timebasis og efter gældende overenskomst for gravermedhjælpere https://www.folkekirkenspersonale.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/overenskomster/Overenskomst_for_gravermedhjaelpere_2018_inkl._bilag_tryk.pdf

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos Allan Nielsen (Ejsing menighedsråd) på 20783283 eller kontaktperson Dorthe Plougmann (Sahl menighedsråd) tlf. nr. 2860 6328 (bedst efter kl. 16).

Ansøgning med relevante bilag sendes til: 8833fortrolig@sogn.dk senest d. 9. december 2019 og samtaler forventes at finde sted d. 16. december. Opstart d. 1. januar 2020 eller snarest derefter.