Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver søges til Asnæs Kirke i Odsherred

Asnæs Menighedsråd søger en faglig dygtig, ansvarsbevidst og fleksibel graver med gode lederevner til varetagelse af den daglige drift af kirke og kirkegård. Det omfatter bl.a.:

  • Varetagelse af ren- og vedligeholdelse af kirkegård, sognegårdshave og arealer omkring kirkegård og sognegård.
  • Pasning og vedligehold af kirkegårdens og kirkens installationer, varmeanlæg, udstyr mv.
  • Klargøring af kirkerummet til og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Administrative opgaver på kirkegårdskontoret, herunder budgetansvar for kirkegårdens drift

 

 • Fortrolig med anvendelse af IT i det daglige arbejde.

Vi forventer, at vores nye graver:

 • Er samarbejdsvillig og fleksibel i forhold til skiftende arbejdstider.
 • Er struktureret og god til at lede og fordele arbejdet på kirkegården.
 • Har en positiv holdning til Folkekirken og indsigt i kirkens arbejde og opgaver.
 • Udviser respekt og forståelse for at møde mennesker i både glæde og sorg.
 • Er åben overfor nye opgaver og udfordringer.

Stillingen er på 37 timer ugentlig, og for ansøgere uden den obligatoriske graveruddannelse, er det en betingelse, at denne 5 ugers uddannelse gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsesdato.

Ansættelse sker med en 3 måneders prøvetid, og med tiltrædelse pr. 1. april. 2020 eller efter nærmere aftale. Løn i overensstemmelse med gældende regler i henhold til gravernes overenskomst i FAKK.

Ud over graver er der 2 fuldtidsansatte gravermedhjælpere på Kirkegården.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson, Jørn Højgaard på tlf.nr. 59651674/53384922 eller formand for kirke- og kirkegårdsudvalg, Keld Madsen tlf.nr. 24623315

Ansøgninger med relevante bilag sendes til Jørn Højgaard, Liljevænget 15, 4550 Asnæs eller på mail til :

joernoglise@hotmail.com

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 21. feb. 2020 kl. 12.00. Forventet samtaler i uge 9. Har ansøger ikke hørt noget inden 1. marts er stillingen besat til anden side.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.