Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kommunikationsmedarbejder til Skjoldhøj Sogn i Århus

Vi er et aktivt sogn, der har ambition om at række ud til flere, men vi kan ikke lykkes uden at få dig med på vores hold 37 timer om ugen.

 

Du skal spille en vigtig rolle i at skabe gode aktiviteter for børn og unge og god kommunikation i samarbejde med præster, andre ansatte og frivillige ildsjæle.

 

Derfor, hvis du finder mening i at arbejde i Folkekirken med kristendom på en pædagogisk og kommunikativ måde, så har vi masser af mening til dig.

 

Du skal have lyst til disse opgaver

 • Undervisning af minikonfirmander og konfirmander, planlægning og gennemførelse af konfirmandlejr, kirkelejr for børn, spaghettigudstjeneste, børnekirke og klubber
 • Rekruttering, koordination og oplæring af unge ledere og frivillige
 • Ansvar for hjemmeside, sociale medier, kirkeblad mv
 • Bistå med udvikling af aktiviteter for beboere i sognet med anden etnisk baggrund end dansk

 

 

Dine kompetencer

 • Du har et kristent livssyn og kendskab til Folkekirken
 • Du har relevant faglig erfaring eller uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder, lærer, pædagog eller lignende
 • Du har interesse og færdigheder inden for pædagogik og diakoni
 • Du har interesse og færdigheder inden for både mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Du er ansvarsfuld og systematisk, kan arbejde selvstændigt men også god til samarbejde og tværfaglig koordinering
 • Du har erfaring med og lyst til at arbejde med frivillige
 • Du har indgående kendskab til Office pakken og gerne Adobe

 

Det er desuden en fordel, hvis du

 • Er musikalsk
 • Har erfaring med Facebook som administrator
 • Er kreativ og har interesse for at tage billeder
 • Har erfaring med at skrive enkle pressemeddelelser
 • Har grafisk erfaring

 

Stillingen

Du ansættes ved Skjoldhøj Menighedsråd og får kontorfaciliteter i Skjoldhøj Sognegård. Du kommer til at indgå i et team med to præster, en kordegn/daglig leder, en organist, to kirketjenere og en graver.

 

Stillingen er på fuld tid, og du skal regne med, at nogle af opgaverne skal løses om aftener og i weekender - bl.a. deltagelse i gudstjenester.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Der er uddannelseskrav til stillingen. Den obligatoriske uddannelse for sognemedhjælpere skal gennemføres inden for de første 2 ansættelses år – læs mere om uddannelseskravene og den obligatoriske uddannelse her.  

 

Opfylder du ikke uddannelseskravet for stillingen og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 289.193-383.181.

 

Opfylder du uddannelseskravet, aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 303.654-433.790.

 

Alle beløb er oplyst i nutidskroner.

 

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren i lønintervallet, midlertidige tillæg og engangsvederlag

indgås mellem menighedsrådet og den forhandlingsberettigede organisation, som er Kirkekultur.nu

 

Der vil blive indhentet børneattest.

 

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til vores præster Katrine Tilma på tlf. 3045 9035 eller Christina Holm Egelund på tlf. 5116 8006.

 

Ansøgningsfristen er 6. november. Ansøgning med relevante bilag sendes til formand for Menighedsrådet Lis Glibstrup på 9135fortrolig@sogn.dk, mærket ”Kirke- og kommunikationsmedarbejder”.

 

Samtaler finder sted i uge 47.

 

Og så vil vi gerne kunne byde dig velkommen på din første arbejdsdag i Skjoldhøj Kirke senest mandag d. 1. februar 2021.