Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartneriarbejder

Gartneriarbejder søges til Rødding, Lem, Lihme og Vejby kirkegårde

En stilling som gartneriarbejder til Rødding, Lem, Lihme og Vejby kirkegårde, er ledig pr. den 1.oktober 2020, eller snarest derefter.

Stillingen er på 32 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forekomme overarbejde.

Stillingen er tidsubegrænset, men med en årlig hjemsendelsesperiode fra primo december til medio marts.

Vi forventer, at du:

 • har flair for gartner arbejde, og lyst til at arbejde med grønne områder
 • har evne til at arbejde selvstændigt, men også sammen med kirkens øvrige personale
 • kan bidrage til godt samarbejde med kollegaer og ledelse
 • kan vise initiativ og er forandringsparat
 • er imødekommende over for kirke/kirkegårdens besøgende
 • har evne til at møde mennesker i sorg
 • deltager i kirkelige handlinger

Vi kan tilbyde:

 • en alsidig arbejdsplads med udfordringer
 • ordnede arbejdsforhold i et positivt arbejdsmiljø
 • Et arbejdsteam bestående af 5 gode kollegaer på kirkegårdene, foruden kirkesangere, organist, administrativt personale og præster
 • medindflydelse på eget arbejde i samarbejde med kirkegårdslederen

Ansættelse sker ved Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd beliggende Hostrupvej 17 A, Lem, 7860 Spøttrup

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gartneriarbejdere, indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for heltidsansat kr. 254.779 (trin 1) og kr. 261.893 (trin 2) (nutidskroner). Hertil kommer et eventuelt kvalifikationstillæg og arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 15%. Der sker aflønning ved timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson i menighedsrådet Bent R. Jensen på tlf.: 22 53 13 97 / mail: bentjens@tdcadsl.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 8549Fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. sept. 2020 kl. 12.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der - efter aftale - vil blive indhentet referencer.

Ansættelsessamtaler kan forventes afholdt i uge 40.