Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst i Østsalling Pastorat, Salling Provsti, Viborg Stift Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Østsalling Pastorat (Grinderslev, Grønning, Thise og

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Østsalling Pastorat (Grinderslev, Grønning, Thise og Jebjerg–Lyby sogne), Salling Provsti er ledig til besættelse den 1. april 2023.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådene. Her kan du læse om Pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådene gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om Østsalling Pastorat og hvordan kirkelivet m.v. er i sognene, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognenes fælles hjemmeside: https://www.oestsallingpastorat.dk/

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Viborg Stifts hjemmeside Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Viborg Stifts hjemmeside https://viborgstift.dk/aktuelt/ledige-praestestillinger-i-viborg-stift og via Stiftets Facebook-side.

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013)

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 1. oktober 2008 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Aakjærsvej 2, Breum, 7870 Roslev.

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 2.800,00. Tjenesteboligen vil blive vurderet inden indflytning, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Henrik Stubkjær, ligeledes inden ansøgningsfristen udløbe.

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift pr. mail til: kmvib@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den 6. februar 2023 kl. 15.00.

Kontaktoplysninger MR-formand Jørgen Hølov, Grinderslev sogn
Telefon 4010 6620 ∙ E-mail: jho@fiberpost.dk

Kontaktoplysninger MR-formand Jens Christensen, Grønning sogn
Telefon 2176 8287 ∙ E-mail: jens@bjornsholm.dk                   

Kontaktoplysninger MR-formand Knud Gert Andersen, Thise sogn
Telefon 3011 9946 ∙ E-mail: knudga43@gmail.com

Kontaktoplysninger MR-formand Erik Vestergaard Kristensen, Jebjerg-Lyby sogne
Telefon 2859 3688 ∙ E-mail: erikv@kristensen.mail.dk          

Kontaktoplysninger provst Susan Aaen, Salling Provsti:
Telefon 2 5440 ∙ E-mail: saa@km.dk              

Kontaktoplysninger Viborg Stift
Telefon 8662 0911∙ E-mail: kmvib@km.dk                               

Kontaktoplysninger biskop Henrik Stubkjær
v/bispesekretær Mette Nielsen:
Telefon 2425 2758∙ E-mail: meni@km.dk      

Opslag af stillingen:                  17. januar 2023
Ansøgningsfrist:                         6. februar 2023