Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Egeris Kirke i Skive

En stilling som kirketjener på 37 timer ved Egeris Kirke i Skive er ledig til besættelse pr. 1.10.2020.

En af vores vellidte kirketjenere går på pension, og derfor søger vi hans afløser. Du er som kirketjener ofte den første, der møder de mennesker, der kommer til kirken. Du er en meget vigtig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift. Vi ønsker os en rummelig kollega med godt humør, situationsfornemmelse og empati. Vi har en smuk og moderne bykirke, der bruges aktivt af mange mennesker i alle aldre. Kirkens døre er åbne hver dag kl. 8 – 18. Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, og der er et stærkt samarbejde med sognets mange frivillige. www.egeriskirke.dk

 

Arbejdsopgaver og ansvarsområder

 • hjælp ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i kirken og sognehuset
 • rengøring, klargøring, oprydning og vedligeholdelse af kirkens lokaler
 • anretning af forplejning
 • betjening af IT og AV udstyr ifm. gudstjenester, foredrag mm.
 • lettere reparationer
 • indkøb i samarbejde med øvrige medarbejdere og menighedsrådet

Vi forventer, at

 • du har kendskab til og interesse for kirkens liv og praksis
 • du er selvstændig og har gode samarbejdsevner
 • du er god til at møde mennesker i sårbare situationer
 • du kan lide at gøre rent
 • du har indsigt i brug af IT og AV udstyr
 • du har praktisk håndelag
 • du kan lide at veksle mellem meget travle og mindre travle perioder
 • du er indstillet på skæve arbejdstider og weekendarbejde

Vi tilbyder

 • en rummelig arbejdsplads med et særdeles godt kollegafællesskab
 • et aktivt og deltagende menighedsråd
 • et afvekslende og meningsfuldt arbejde
 • nye og gode fysiske rammer i vores nyrenoverede kirke
 • deltagelse i relevante kurser

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, hvis man ikke allerede har den.

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.733,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Du har en ugentlig fast fridag samt gensidig vikarforpligtelse med den anden kirketjener ifm. ferie, fridage og sygdom.

Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder, og der indhentes børneattest.

Der indhentes efter aftale referencer fra tidligere arbejdsgiver.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirketjenerne tlf 21 24 36 05, kontaktperson Else Marie Kirk tlf. 60 86 54 73 eller menighedsrådsformand Kirsten Yde tlf. 30 26 35 82.

Du er velkommen til at kigge indenfor.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til menighedsrådsformand Kirsten Yde mrk. ”Kirketjenerstilling” til 9085fortrolig@sogn.dk senest onsdag 19.8.2020 kl. 12.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler mandag d. 24.8.2020.