Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist til Vigerslev kirke og Langesø Skovkapel.

Organist ved Vigerslev kirke og Langesø Skovkapel, Bogense provsti.

En stilling som organist ved Vigerslev Kirke og Langesø Skovkapel, Vigerslev Sogn er ledig pr. 1. november 2020.

Stillingen er som udgangspunkt sat til 14 timer pr. uge. Menighedsrådet har en positiv indstilling til udvikling af funktionen, som organist og dermed også forståelse for den nødvendige forøgelse af antallet af timer, hvis dette bliver aktuelt.

Som udgangspunkt skal organisten varetage følgende opgaver:

 

Højmesse og forskellige former for gudstjeneste.

Alle former for kirkelige handlinger.

Generalprøver før konfirmationerne.

Lejlighedsvis hjælp til konfirmander og minikonfirmander.

 

 

Vigerslev Sogn har 2900 indbyggere. Der er 7-8 ansatte i sognet. Sognet har sit oprindelige centrum omkring middelalderkirken i Vigerslev, der er opført i 1100 tallet. Langesø Skovkapel, der er opført i 1870, er beliggende i Skoven ca. 1,5 km syd for Morud.

 

Vigerslev kirke er en stor og flot korskirke, der med sine 250 pladser er velegnet til de store højtider, kirkelige handlinger med mange deltagere, konfirmationer, kirkekoncerter etc. Og Langesø Skovkapel har sin helt enestående placering i skoven med udsigt over søen. Der er plads til 100. Langt størstedelen af det store antal kirkelige handlinger foregår i Langesø Skovkapel, der i vid udstrækning fungerer som Moruds kirke. Der tilstræbes en jævn fordeling af højmesser mellem Vigerslev kirke og Langesø Skovkapel. De store højtider og konfirmationerne foregår altid i Vigerslev kirke.

 

 

 

 

Orglet i Vigerslev kirke er opsat af firmaet Bruno Christensen, Tinglev i 1969-70. Orgelet har 11 stemmer, 2 manualer og pedal. Det har sin placering i tårnrummet ved indgangen.

Orgelet i Langesø Skovkapel er opsat i 1972. Det har fire stemmer og det har dæmpning, der styres med pedal. Det har sin placering på kirkens pulpitur, hvortil der er adgang af en snæver vindeltrappe.

 

Vi søger en organist eller eventuelt en organistelev, der er under uddannelse på Kirkemusikskolen.

 

Ansættelse sker ved Vigerslev Sogns Menighedsråd beliggende Ørritslevvej 3, 5471 Søndersø.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Hans Sørensen på telefonnummer 21 39 47 23 / vigerslev.sognbogense@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hans Sørensen, Granbakken 11, 5462 Morud eller på mail til vigerslev.sognbogense@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 27. oktober 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.