Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder ved Bjerringbro Kirke

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Bjerringbro kirke er ledig pr.1. februar 2020. Stillingen er på 25 timer pr. uge.

Kirke-kulturmedarbejderen varetager bl.a. følgende opgaver:

 • babysalmesang
 • minikonfirmander
 • kirkecafe
 • kirkehøjskole
 • Børn og Gud i samarbejde med præsten
 • Lejlighedsvis medvirke ved konfirmandarrangementer.

Den pågældende arbejder tæt sammen med musik- og aktivitetsudvalget, de frivillige og kirkens medarbejdere.

Vi søger en person, der:

 • har en pædagogisk uddannelse eller erfaring med børn og unge
 • har evne/lyst til musik og sang
 • er fleksibel, engageret, iderig og struktureret
 • har interesse for det kirkelige arbejde
 • er udadvendt og har en god formidlingsevne
 • trives med mange bolde i luften
 • kan arbejde selvstændigt, men også være samarbejdsorienteret

Vi tilbyder:

  • et godt arbejdsmiljø
 • gode og friske kollegaer
 • variation i opgaverne

 

 • et udfordrende og selvstændigt job i et bysogn

Ansættelse:

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som bl.a. kordegn og kirke- og kulturmedarbejder og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 379.975,98 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 301.113,39 kr. (nutidskroner).

 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 301.113,39 kr. – 430.161,36 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 315.451,45 kr.(nutidskroner).

 

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK tillæg på 875,21 kr. (nutidskroner)

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Ansøgning:

Skriftlig ansøgning vedlagt relevant dokumentation senest d. 11.12.19 kl.12 til:

Bjerringbro Kirkekontor   mrk. ansøgning Nørregade 33B 8850 Bjerringbro

Mail: 8622fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler afholdes d.18.12. mellem kl. 10 – 15.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse i dagtimerne til:

 • kirke- og kulturmedarbejder Brita Bach Pedersen på tlf. 51932115
 • præst Gitte Korsholm Wamberg på tlf. 30331128

Beskrivelse af sognet kan du se på Bjerringbro kirkes facebook og på kirkens hjemmeside: www.bjerringbrokirke.dk.