Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Herrestemme til nyt kirkekor søges

Musik i Odder Sognekirke skal opleves vedkommende, skal kunne formidle fællesskab og skal have kvalitet. Vi ønsker fornyelse med respekt for traditionen og vægter både klassisk og rytmisk musik. Vi prioriterer variation i udbud, der appellerer til de forskellige målgrupper i Odder sogn (hellere få forskellige relevante tilbud end mange ens). Vi er bevidste om, hvorfor vi vælger den musik, vi gør, og vi er bevidste om, hvordan vi bruger musikken som forstærkende element i gudstjenesten. Vi opfatter musikken både som del af kirkelivet i sig selv og som indgangsvinkel til flere dele af kirkelivet.

 

Ovenstående er den musiske profil for Odder Sognekirke og inden for denne ramme søges herrestemme (bas, baryton eller tenor) til vores kirkekor snarest muligt.

Korets repertoire består særligt af musikalsk udformning af højmessens liturgiske led og motetter (flerstemmig sang).

Kirkekoret medvirker med tre sangere pr. gang ved årligt ca. 20 højmesser, hvor også kirkens faste kirkesangere medvirker samt ved enkelte koncerter og musikgudstjenester i samarbejde med kirkens faste kirkesangere og kirkens andre kor.

 

Vi forventer, at du som kirkekorsanger:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • har god musikforståelse
 • kan arbejde med både klassisk og rytmisk musik
 • brænder for at være med til at udvikle og forny kirkens musikliv
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, organister, kirkesangere, øvrige medarbejdere, menighedsråd og frivillige samt kirkens øvrige kor
 • er imødekommende, fleksibel og mødestabil
 • er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde – og at arbejdsmængden varierer hen over året

 

Vi kan tilbyde:

 • et korsangerjob i et nyt kirkekor
 • et godt fællesskab med dygtige kolleger i en hyggelig og uformel atmosfære
 • et engageret og professionelt menighedsråd
 • en arbejdsplads i forandring med flere nye medarbejdere

 

Vi er åbne over for forskellige musikfaglige baggrunde og opfordrer alle interesserede herrestemmer til at søge stillingen. Nodekendskab og korerfaring er en fordel.

Korsangerne aflønnes med 335 kr. pr. højmesse/koncert/musikgudstjeneste. Hertil kommer feriepenge. Prøvetiden er tre måneder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til organist Søren Fogt Bormann på tlf. 6070 2739.

Kort ansøgning med relevante bilag sendes senest søndag 26. september til 8087fortrolig@sogn.dk . Ansøgningen mærkes ”kirkekor” i mailens emnefelt. Der planlægges prøvesang og samtaler mandag 4. oktober i dagtimerne. De udvalgte får direkte besked. 

 

Odder sogn hører under Odder Provsti og Aarhus Stift.

Der er ca. 13.000 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 10.800 er medlemmer af folkekirken.

Der er en middelalderkirke med en gammel og nyere kirkegård. Desuden er der et kapel og et kirkecenter.

Sognet har tilknyttet fire præster. Ved kirken og kirkecentret er ansat en kirke- og kulturmedarbejder, tre kirketjenere, to organister, to kirkesangere, en kordegn og en daglig leder. Derudover er der ansat fem gartnere og en kirkegårdsleder.

Sognet har et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til de forskellige målgrupper.