Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Overenskomstansat sognepræst (60%) i Bording-Christianshede Pastorat og nabosognet Engesvang Pastorat og som ungdoms- og studenterpræst (40%) med tilknytning til Fonnesbæk

Stillingen som overenskomstansat sognepræst (60%) i Bording-Christianshede Pastorat og nabosognet Engesvang Pastorat og som ungdoms- og studenterpræst (40%) i Ikast by, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift, er ledig til besættelse snarest muligt.

Stilingen som 40% ungdomspræst bliver knyttet til Fonnesbæk sogn.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.

Der er udarbejdet et regulativ for stillingen.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes af et særligt tillæg på kr. 11.100,00 årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der vil kunne ydes et rådighedstillæg til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.).

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For så vidt angår den af menighedsrådene udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises.

For nærmere oplysninger omkring sognene henvises til sognenes respektive hjemmesider.

Bording-Christianshede: http://www.bordingsogn.dk/
Engesvang: https://www.engesvangkirke.dk/
Fonnesbæk Kirke: https://www.fonnesbaek-kirke.dk/

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Kontaktoplysninger provst Poul Erik Knudsen, Ikast-Brande Provsti:
Telefon 5129 5995 ∙ E-mail: pekn@km.dk                   

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib@km.dk                 

Opslået:        16. februar 2021
Udløber:            8. marts 2021