Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsfører

En stilling som regnskabsfører for sognene i Bogense Provsti med ansættelse ved bestyrelsen for Det Fælles Regnskabskontor (DFR) i Bogense Provsti er ledig til besættelse pr. 1/10-19.

Stillingens timeantal ligger mellem 16 og 21 timer, alt efter hvad der passer bedst hos ansøger.

Regnskabsføreren skal varetage følgende opgaver:

  • Betale regninger på netbank
  • Bogføring af bilag
  • Udarbejdelse af kvartalsrapporter og årsregnskaber
  • Løbende vejledning til menighedsråd ved f.eks. udarbejdelse af budgetter
  • Indberetning af løn via FLØS

Vi forventer at du:

  • Er god til tal og har regnskabsmæssig uddannelse/erfaring – og også meget gerne erfaring med kirkeregnskaber
  • Kan arbejde selvstændigt og motivere dig selv, da man af og til sidder alene og arbejder
  • Er god til at danne dig et overblik og prioritere dine arbejdsopgaver, da der er mange deadlines at navigere efter
  • Har gode samarbejdsevner

Ansættelse sker ved Det Fælles Regnskabskontor (DFR) i Bogense Provsti på adressen Langebyende 2, 5471 Søndersø, hvor arbejdet udføres.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Bestyrelsen for DFR påtænker dog at søge Kirkeministeriet om dispensation fra de dele af kordegneuddannelsen, som ikke er relevante for stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 262.132 kr. – 347.325 kr. (årligt grundbeløb 2012). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen, og der ydes følgelig ikke rådighedstillæg.

Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem DFR’s bestyrelse og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for DFR’s bestyrelse Ulrik Andersen på uar@km.dk eller tlf. 28 51 39 06.

I uge 27-28-29 skal henvendelse ske til Michael Nielsen på micni@km.dk eller tlf. 29 46 50 20. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til uar@km.dk

Ansøgningen skal være bestyrelsen for Det Fælles Regnskabskontor (DFR) i Bogense Provsti i hænde senest d. 19. august 2019 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 35.

Bestyrelsen kan oplyse, at der muligvis vil blive indhentet referencer.