Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Tidsbegrænset stilling som gravermedhjælper ved Smørum kirkegård.

En stilling som gravermedhjælper er ledig og ønskes besat snarest muligt. Ansættelsen vil løbe fra 1. april eller snarest derefter og indtil 31. oktober 2023, men med mulighed for forlængelse.

Stillingen er på 30-37 timer pr. uge, det aftaler vi nærmere ved ansættelsen.

Arbejdet vil hovedsaligt foregå på Smørum kirkegård, men der kan være perioder, hvor arbejdet skal udføres på Ledøje Kirkegård eller ved vores sognegård (Konfirmandhuset).

Ledøje-Smørum Pastorat består af 2 sogne med et fælles Menighedsråd. Vi har 2 kirker og 2 kirkegårde og desuden et velfungerende Konfirmandhus (sognegård), hvor der foregår mange forskellige aktiviteter, så vi har mange besøgende hver dag.

Kirkegårdenes areal er tilsammen ca. 24.000 kvm., og da der er en afstand på ca. 4 km. mellem de 2 kirker, vil kørekort og egen bil være en fordel, men ikke et krav.

Som vores nye gravermedhjælper vil du i samarbejde med kirkegårdslederne få ansvaret for den praktiske del af arbejdet ved sognets kirkegårde. Administration af kirkegårdene varetages af vore to kirkegårdsledere. Kirkerne har automatisk ringeanlæg.

Vi søger en medarbejder, der har interesse for arbejdet på kirkegårdene, såvel som i kirkerne og som både kan arbejde selvstændigt og indgå i et samarbejde med pastoratets øvrige personale.  Vi har 11 ansatte og 3,5 præst. Se i øvrigt vores hjemmeside www.ls-kirker.dk

Arbejdsområde

  • varetage ren- og vedligeholdelse af kirkegårdene, kirkerne, de 2 præstegårde, pastoratets bygninger, samt udendørsarealet ved Konfirmandhuset i samarbejde med det øvrige personale
  • varetage kirketjeneste ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger (turnus med de andre ansatte, som tager kirketjeneste). Det er ikke et krav, at du har erfaring med dette, da en grundig oplæring vil finde sted.

 

Vi forventer

  • at du har erfaring indenfor det grønne område / har grøn uddannelse og har kendskab til maskiner og anlægsarbejde
  • grandækning
  • at du er imødekommende overfor besøgene og kirkegårdenes bruger, samt har lyst til at samarbejde med kolleger og Menighedsrådet
  • at du selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet
  • at du er indstillet på at varetage forefaldende arbejdsopgaver

 

Vi ser gerne at du har et positivt livssyn og har en imødekommende fremtoning, er fysisk robust, har sans for orden og kan lide at arbejde ude i al slags vejr.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Den årlige løn for en fuldtidsstilling på 37 timer udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 279.002,00 (trin 1) og kr. 286.401,00 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 261.908,00 (trin 1) og kr. 269.220,00 (trin 2) (nutidskroner).

Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 318.243,00 (trin 1) og kr. 326.589,00 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 300.704,00 (trin 1) og kr. 309.788,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer.

Spørgsmål kan rettes til vore daglige leder på tlf.: 29745221 eller kontaktperson Susanne Sandersen Hansen tlf.: 28225771

Ansøgning med relevante bilag skal sendes til:

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ledøje-Smørum sogns Menighedsråd, Flodvej 73 E, 2765 Smørum eller på mail til 7185fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 31. marts 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.