Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Stauning Kirke

Stillingen som graver ved Stauning Kirkegård er ledig. Ansættelse 1.december 2020.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Vi forventer, at du:

 • Ønskeligt er faglært gartner, anlægsgartner eller lignende relevant uddannelse – gerne med erfaring fra arbejdet på kirkegården.
 • Som graver har ansvaret for den daglige drift, vedligeholdelse og udvikling på kirkegården i et tæt og positivt samarbejde med vore øvrige ansatte og med menighedsrådet.
 • Arbejder med IT, som en naturlig del af arbejdsopgaverne.
 • Har høje kvalitetskrav til arbejdet i kirken og på kirkegården.
 • Altid har en positiv tilgang til brugerne af kirkegården og er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg.
 • At du har lyst til og respekt for de særlige arbejdsopgaver, der indgår i stillingen.

Vi forventer:

 • At du har gå på mod og kan lide at arbejde selvstændigt.
 • At du er en engageret og loyal medarbejder.
 • At du har praktisk håndelag og ordenssans.
 • Ansvarlighed og fleksibilitet, lyst og evne til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med menighedsrådet og de øvrige ansatte ved kirken
 • En venlig og imødekommende medarbejder.


Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke – og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Hvis man ikke i forvejen har den obligatoriske uddannelse for gravere, er det en betingelse, at den gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.


Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelsen med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Kontaktperson Line Lauridsen, tlf. 26741376.
Kirkeværge Mejnert Smed Nielsen, tlf. 61679159

Ansøgning med relevante bilag sendes til: Line Lauridsen, Andrup Engvej 1, 6900 Skjern Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag d. 22. oktober 2020.
Det forventes, at der afholdes ansættelsessamtaler i uge 44
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kørekort: B(Almindelig bil)