Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst (25%) til Sjørslev-Almind-Lysgård Pastorat samt ungdomspræst (75%) med tilknytning til Vestervang Pastorat, Viborg Stift

En 100 % stilling som overenskomstansat sognepræst (25 %) i Sjørslev-Almind-Lysgård Pastorat samt ungdomspræst (75%) med tilknytning til Vestervang Pastorat, begge Viborg Domprovsti, er ledig til besættelse snarest muligt.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg / en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 for en fuldtidsstilling.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises.

For yderligere oplysningerne om Sjørslev-Almind-Lysgård Kirker henvises til sognenes hjemmeside http://www.sjorslevkirke.dk/                    

For yderligere oplysninger vedrørende Vestervang Pastorat henvises til sognets hjemmeside http://www.vestervang-viborg.dk/ 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Kontaktoplysninger domprovst Thomas Frank, Viborg Domprovsti:
Telefon 2480 5204 ∙ E-mail: tofr@km.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib@km.dk                

Opslået:          23. november 2021
Udløber:         13. december 2021