Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Konsulent til Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune

Konsulent til Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune

Den ene af vore to konsulenter går på pension. Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune søger derfor en medarbejder på fuld tid (37 timer pr. uge) med tiltrædelse 1. januar 2021 eller efter nærmere aftale. Skoletjenesten er oprettet i 2009 som et samarbejde mellem de 4 provstier i Aalborg kommune.

Folkekirkens Skoletjenestes arbejdsfelt er folkeskoler, privatskoler og fri- og efterskoler i hele kommunen. Skoletjenesten har til formål at styrke kontakten og samarbejdet mellem folkekirken, skoler og uddannelsesinstitutioner på den enkelte skoles præmisser. Skoletjenesten går således ind i de sammenhænge, hvor skolen finder det relevant. Skoletjenesten er opsøgende i sin virksomhed.

Folkekirkens Skoletjeneste har kontor i Folkekirkens Hus på Gammeltorv i Aalborg og er en del af miljøet dér.

Konsulentens opgaver bliver i samarbejde med den nuværende konsulent at

  • udbygge og videreudvikle Folkekirkens Skoletjenestes omfattende palet af tilbud til skoler og lærere i Aalborg kommune
  • inspirere til, skabe og videreudvikle fælles projekter mellem skole og kirke
  • tage aktiv del i gennemførelsen af projekterne, herunder selv at gennemføre udvalgte forløb
  • indgå i samarbejde med lokale arbejdsgrupper, med andre skoletjenester i stiftet og i landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester

Vi forventer, at din uddannelsesmæssige baggrund f.eks. er lærer med linjefag i kristendom, bach. theol. eller cand. theol. Øvrige uddannelser der giver kompetence til at bestride stillingen kan ses i cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer § 15.

Vi forventer i øvrigt, at

  • du er engageret i at formidle kristendomsfagligt stof til børn og unge
  • du har et indgående kendskab til faget kristendomskundskab og dets placering i skolen
  • du er selvstændig, samarbejdende, handlingsorienteret og iderig
  • du har pædagogisk erfaring og kendskab til folkeskolen og / eller de frie skoler
  • du har din forankring i folkekirken

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår og er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10-fællesoverens-komsten), og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirke- og kultur-medarbejdere (sognemedhjælpere) m.fl. og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der skal gennemføres efteruddannelse iflg. Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer.

Der indhentes børneattest på medarbejderen.

Der er en prøvetid på 3 måneder.

Stillingen aflønnes i løngruppe 2, for opfyldelse af kompetencekrav. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 303.654 – kr. 433.790 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 318.133 (nutidskroner).

Der er til stillingen en rådighedsforpligtelse, hvortil der er tilknyttet et pensionsgivende rådigheds-tillæg på kr. 31.773,20 (nutidskroner).

Der er til stillingen et OK-tillæg på kr. 882,59 (nutidskroner).

Ansøgningsfristen er mandag den 5. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 43.

Oplysninger om stillingen kan fås hos skoletjenestenes konsulent Inge Dalum Falkesgaard, tlf. 23467600 (hverdage 13 – 16) – IDF@KM.DK

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. e-post til skoletjenestens formand – provst Ole Rysgaard Madsen – aalborgnordre.provsti@km.dk

Der vil muligvis blive indhentet referencer.