Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger ved Tapdrup Kirke

Kirkesanger ved Tapdrup Kirke

 

En stilling som kirkesanger er ledig til besættelse pr. 1. september 2020. Stillingen er en delestilling mellem to kirkesangere med gensidig vikarforpligtigelse.

 

Stillingen er på ca. 176 timer pr. år.

 

Stillingen indebærer kordegnfunktion og sang i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

 

Vi søger:

-en god og stabil sanger, der kan understøtte fællessangen og være med til at styrke menigheden i at synge sammen.

-en kirkesanger der ønsker at indgå i et godt og inspirerende arbejdsfællesskab med øvrige ansatte og med menighedsrådet.

 

Ansættelse sker ved Tapdrup Sogns Menighedsråd beliggende Tapdrupvej 85, 8800 Viborg.

 

Ansættelse og aflønning sker på individuelle vilkår, der forhandles ved ansættelsen.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Pauli Birch Nielsen på telefonnummer 40 38 54 20 eller organist Katrine Justesen på telefonnummer 61339384.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 3. juli 2020 kl. 1200.

 

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i uge 32 – 33.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8616fortrolig@sogn.dk

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.