Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst kbf ved Sydhavn Sogn (Frederiksholms Kirke) i Københavns Stift

En stilling som sognepræst ved Sydhavn Sogn (Frederiksholms Kirke) i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.


Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.


Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)


Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe-riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom-råder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.


Der er knyttet tjenestebolig til stillingen og boligen vil være indflytningsklar på ansættelsestidspunktet.


Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering. Boligbidraget vil dog ikke kunne overstige 15% af skalalønnen.


For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.


Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen

.
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men indsendes direkte til Biskoppen over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K eller pr. e-post: (kmkbh@km.dk) og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.