Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/kirkemusiker

Organist/Kirkemusiker søges

 

til Skæve - Hørby - Badskær sogne, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift

 1. juni 2021 eller efter aftale

 

Vi søger en organist/kirkemusiker, der

 • med erfaring, engagement og indlevelse kan forestå den instrumentale

musikledsagelse af liturgi og menighedssang såvel i som uden for kirken

 • kan arrangere koncerter/musikarrangementer
 • vil spille såvel traditionel kirkemusik som ny og rytmisk musik
 • er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet
 • vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere ved kirkerne
 • er udadvendt og har gode samarbejdsevner

 

Vi tilbyder

 • en stilling på 20 timer pr. uge
 • en fleksibel medarbejderstab
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med præst og menighedsråd,

der lægger stor vægt på musikkens rolle i gudstjenesten

           

Det er karakteristisk for vore sogne, at der udfolder sig et levende menighedsliv med både

traditionelle og alternative gudstjenester, koncerter, kirkelig undervisning,

kristendoms- og kulturarrangementer mv.

Der kan læses mere om sognenes mange aktiviteter på www.skaeve-hoerbysogn.dk

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,     

CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til 

ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,03 kr.–383,452,83 kr. årligt (nutidskroner). 

Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76.– 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

       Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales 

       i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. 

Basisløntrin 1 udgør kr. 303.653,57 årligt (nutidskroner) og 

Basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,09 årligt (nutidskroner). 

Indplacering sker efter anciennitet. 

Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner).

 

Ansættelse af en organist vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.963,95 kr.– 412.100,56 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 289.193,45 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 935,37 kr. (nutidskroner)

Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening

inden ansættelsen.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse

med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus 

ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

 • formand Henning Holm Olesen, tlf. 9886 9098 / 2149 2050
 • kontaktperson Tove Hosbond, tlf. 5156 5196
 • sognepræst Mette Volsgaard, tlf. 9886 4110

 

Ansøgningsfristen er onsdag d. 3. april 2021 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer sendes til Skæve-Hørby menighedsråd på mail: 8446fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 14 og 15 2021 i Skæve Kirke.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 • der er tre måneders prøvetid

 

Generelle informationer:

Orglet i Skæve Kirke: Marcussen Søn 1975, 7 stemmer, 1 manual, pedal

Orglet i Hørby Kirke: Bruno Christensen & Sønner 1988, 12 stemmer, 2 manualer, pedal

 Orglet i Badskær Kirke: Bruno Christensen & Sønner 1988, 9 stemmer, 2 manualer, pedal

 

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning