Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Vedbæk kirke

Vedbæk Sogn søger pr. 1. august 2023 eller snarest muligt en imødekommende og engageret kirketjener, som har lyst og evne til at arbejde i et aktivt sogn med dygtige medarbejdere.

Stillingen er en fuldtidsstilling svarende til 37 timer ugentligt.

Som kirketjener skal du i samarbejde med sognets øvrige kirketjenere bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Kirketjeneste hver anden weekend og på visse helligdage, herunder gudstjenester, øvrige kirkelige handlinger, koncerter m.m.
 • Rengøring af kirke og menighedslokaler.                                                                     
 • Foretage indkøb i samarbejde med øvrige ansatte og forberede servering ved møder, undervisning og aktiviteter.
 • Pasning og tilsyn af kirkens bygninger ude og inde.                                                                                                                                                                                            Vi forventer, at du
 • på eget initiativ tager ansvar for dine arbejdsopgaver og er i stand til at planlægge din hverdag.
 • har ordenssans og blik for detaljer.
 • har god forståelse for IT, AV-udstyr og lydsystem.
 • er venlig, imødekommende og har god situationsfornemmelse                                 
 • er interesseret i at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med sognets øvrige medarbejdere, præster og menighedsråd.

Vi tilbyder:

 • et berigende arbejdsfællesskab med andre faggrupper.
 • en stilling med ansvar og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen.
 • et engageret menighedsråd. nighedsråd. 
 • relevante kurser og mulighed for faglig udvikling.

Ansættelse sker iht. Organistionsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener. Se www.folkekirkenspersonale.dk

Hvis den ansatte i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. 

Der er prøvetid på 3 måneder og der indhentes børneattest.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420 kr. – 364.174 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 282.420. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.150,42 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på kr. 1.270,87 (nutidskroner) pr. år.

Yderligere information om stillingen fås hos kirketjener Martin Walker, tlf: 22 15 31 02, formand Einar Bolt, tlf: 40 63 11 33 og kontaktperson Thomas Philbert Nielsen, tlf: 30 63 12 20.

Ansøgning samt relevante bilag sendes til 7126fortrolig@sogn.dk Ansøgningsfrist er den 12. juni kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes den onsdag den 14. & torsdag 15. juni