Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Vi søger en fuldtidsansat anlægsgartner med grøn kompetence i perioden 01.01.2021 - 31.12.2021.

Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd
søger en faglært gartner til vores kirkegårde.
Vi søger en fuldtidsansat anlægsgartner med grøn kompetence i perioden 01.01.2021 - 31.12.2021.
Det ugentlige timetal vil kunne variere i op- og nedadgående retning på grund af arbejdets særlige karakter (kirkelige handlinger og andre uforudseelige begivenheder).
Arbejdet omfatter bl.a.: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt udenoms arealer,
mindre anlægsopgaver, hæk- og græsklipning, plantning, beskæring og grandækning.
Der kan forekomme tjenester ved kirkelige handlinger i kirken - også i weekender.
Menighedsrådet søger en engageret, serviceminded person med interesse for udendørsarbejde og
grønne anlæg, som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, har en god fysik, har som minimum
kørekort kategori B - og gerne BE, har erfaring i brug af maskiner, er fleksibel og stabil, har forståelse for kirken som arbejdsplads og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale og menighedsrådet.
Menighedsrådet tilbyder en spændende arbejdsplads i fortsat udvikling, gode arbejdsmiljøforhold og dygtige kolleger.
Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Der sker aflønning på timeløn.
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse
formand Frits Sønderskov Christensen, tlf. 98 46 50 29/41 39 56 03
kontaktperson Ninna Nikoline Guldbæk Andersen, tlf. 25 56 50 20
Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd på
E-mail: 8443fortrolig@SOGN.DK
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde den 15. oktober 2020 senest kl. 12.00.
Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 43 eller efter aftale.