Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Har du lyst til et udendørs arbejde i grønne omgivelser, så er du måske vores nye gravermedhjælper

 

Bjolderup og Uge sogne søger gravermedhjælper med tiltrædelse den 01.07.23 eller snarest derefter.

 

”Kan du lide at arbejde i en virksomhed med højt til loftet, kan du arbejde både selvstændigt og i teams, så vil Bjolderup og Uge sogne måske lige være noget for dig”.

Den primære opgave vil være, at udføre praktiske graveropgaver ved de 2 kirker og kirkegårde i samarbejde med den faste graver som har det overordnede ansvar for sognets 2 kirkegårde.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Der må forventes i særlige situationer, at overarbejde kan forekomme.

Ansættelsen er tidsubestemte, med hjemsendelse uden løn i januar og februar måned.

Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, hvor du i samarbejde med din graveren varetage det daglige arbejde.

Opgaverne i stillingen er efter instruktion fra graveren bl.a.:

 • Varetage kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m
 • Varetage vedligeholdelse af præstegårdshaven
 • Rengøring og pasning af kirkerne
 • At støtte op om og i vid udstrækning, at deltage i de kirkelige arrangementer i løbet af året.
 • At varetage kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger. 

Vi forventer, at du:

 • Er udadvendt og imødekommende og har flair for en god og seriøs betjening af kirkegårdens brugere
 • Har erfaring med, eller er interesseret i at oplæres i, kirketjeneste og trives med at gøre tjeneste i kirkens rum
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er selvkørende ved løsning af de stillede opgaver
 • Er fleksibel og omstillingsparat hvis arbejdsopgaverne kræver det.
 • Er indstillet på at varetage forefaldende arbejdsopgaver
 • Har kørekort til personbil

Hvad kan du forvente af os:

 • En arbejdsplads der lægger vægt på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for deres ansatte.
 • Vægter engagement og samarbejde højt
 • Vi tilbyder alle ansatte 1 årlige MUS- samtaler, med fokus på trivsel og udvikling
 • Vi afholder 4 årlige p-møder, betalte personaleudflugter med og uden menighedsråd, diverse temadage m.m.
 • Alle ansatte tilbydes 1 x månedlig (så vidt det er muligt) massage på arbejdspladsen.

Bjolderup og Uge sogn har i alt 6 ansatte, heraf 1 graver og 1 gravermedhjælper   Graveren har det overordnede ansvar for sognets kirkegårde. Som vores nye gravermedhjælper vil du i samarbejde med graveren, skulle løse praktiske del af arbejdet ved sognets 2 kirkegårde. Administration af begge kirkegårde varetages af graveren.

Ansættelse sker ved Bjolderup og Uge Sognes Menighedsråd beliggende på Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Kim Davidsen tlf.51928795 eller kirkeværge Karina Kolmos tlf. 61774822.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 266.812 (trin 1) og kr. 274.261 (trin 2) (nutidskroner).

Der sker aflønning på timeløn og som ufaglært uanset uddannelse.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9013fortrolig@sogn.dk. Eller til Bjolderup og Uge menighedsråd, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev. Att: kontaktperson, Kim Davidsen

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. Juni 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25 eller 26.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelse.