Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsmedarbejder til Aarhus Domprovstis regnskabskontor

En stilling som regnskabsmedarbejder ved det fælles regnskabskontor for menighedsrådene i Aarhus Domprovsti er ledig pr. 15. august 2020. Stillingen er på 37 timer.

Vi søger en ny dygtig medarbejder med erfaring fra private eller offentlige virksomheder, der kan indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med vores anden regnskabsmedarbejder.

Du vil selvstændigt skulle varetager alle opgaver vedr. menighedsrådenes daglige økonomi, løn og boghol­deri, herunder:

 • kontering og bogføring af bilag
 • lønindberetning og -regnskab
 • momsregnskab
 • perioderapporter, regnskabsoversigter og andet talmateriale vedrørende sognenes økonomi
 • udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning,
 • klargøring af årsregnskab
 • vejledning om moms, SKAT, refusion, økonomistyring m.v.
 • kontakt til – og besøg i - de tilsluttede sogne
 • lejlighedsvis deltagelse i aftenmøder med regnskabs- og/eller budgetfremlæggelse for de tilsluttede menighedsråd

Du:

 • er regnskabsuddannet og har solid erfaring med bogholderi og lønregnskab, refusioner m.v.
 • er god til at arbejde selvstændigt, struktureret og serviceminded
 • kan bevare overblikket og følge opgaverne til dørs
 • er ansvarsbevidst og omhyggelig og sætter en ære i at levere en høj kvalitet i arbejdet
 • er god til at formulere dig i skrift og tale og kan til at formidle regnskaber og andet talmateriale til de folkevalgte medlemmer af menighedsrådene på en ligefrem og overskuelig måde
 • kan udarbejde økonomiske nøgletal og vejlede menighedsrådene i den daglige økonomi­styring
 • har interesse for - og kan anvende forskellige IT-systemer
 • går til opgaverne med godt humør og beder om hjælp når der er brug for det

Det er en fordel at have kendskab til Folkekirken og dens organisation, men det er ikke noget krav.

Vi tilbyder:

 • et selvstændigt og fleksibelt job med stor indflydelse på eget arbejde
 • frihed til i høj grad selv at tilrettelægge opgaveløsningen
 • et afvekslende job med mange udfordringer og en stor kontaktflade
 • gode muligheder for sparring og udvikling i arbejdet
 • et positivt og godt samarbejde med engagerede medarbejdere og menighedsråd
 • kontorfællesskab med et godt socialt sammenhold og en varm og positiv omgangstone
 • en aktiv arbejdsplads i gode fysiske rammer placeret i hjertet af Aarhus

Regnskabskontoret for Aarhus Domprovsti varetager regnskabs- og budgetfunktionen for sogne i Aarhus Domprovsti og understøtter menighedsrådene i provstiet i deres arbejde med den daglige økonomi. Der benyttes EG Brandsoft regnskabssystem og KMD-lønsystem.

Regnskabskontoret ledes af en bestyrelse med et medlem fra hvert af de 8 tilsluttede sogne. Regnskabsmedarbejderen ansættes af bestyrelsen for regnskabskontoret.

Arbejdspladsen er fysisk placeret i Domkirkens sognehus i Kannikegade 12, 8000 Århus C, hvor de to regnskabsmedarbejdere deler kontorfaciliteter. Sognehuset huser bl.a. også provstikontor, kirkekontor og Skole-Kirke-Samarbejdet for sognene i Aarhus Kommune.

Ansættelserne vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 – og af Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan se på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingerne er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales efter kvalifikationer inden for intervallet kr. 289.193,46 – 383.181,44 med udgangspunkt i en årsløn på fikspunktet kr. 303.653,57 (nutidskroner pr. 1. april 2020). OK18-tillæg på kr. 827,43. Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen, men der må påregnes enkelte aftenmøder. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem bestyrelsen og Danmarks Kordegneforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse, hvis ansøgeren kommer direkte fra sin nuværende ansættelse som kordegn på tjenestemandsvilkår. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det en betingelse for stillingen, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start, hvis ikke kordegneuddannelsen allerede er gennemført.

Ansættelserne sker med 3 måneders prøvetid. I forbindelse med ansættelserne vil der blive indhen­tet straffeattest og børneattest.

Tiltrædelse d. 15. august 2020 eller snarest herefter.

Yderligere informationer om stillingen fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Lissi Mørck, på tlf. 23 71 89 75, eller provstisekretær Anette Lysdal Pedersen på tlf. 61 68 02 54.

Motiveret ansøgning med CV og relevante bilag sendes til Aarhus Domprovsti via mail til: Bestyrelsen for Regnskabskontoret for Aarhus Domprovsti c/o Aarhus Domprovsti på aarhus.domprovsti@km.dk.

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 29. maj 2020 kl. 15.00. For sent indsendte ansøgninger vil ikke blive taget i betragtning.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24.