Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst i Eltang - Sdr. Vilstrup Pastorat, Kolding Provsti, Haderslev Stift

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Eltang - Sdr. Vilstrup Pastorat, Kolding Provsti er ledig til besættelse den 1. september 2023 eller snarest derefter.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Ud over sognepræstestillingen i Eltang - Sdr. Vilstrup Pastorat er der en forpligtelse til at yde bistand på 50 % som sygehuspræst ved Sygehus Lillebælt afdeling Kolding. 

Som sygehuspræst har du hovedsageligt to arbejdsopgaver: Sjælesorgssamtaler og kirkelige handlinger/andagter. Sjælesorgssamtaler med patienter, pårørende og medarbejdere fylder mest i arbejdet og det er derfor vigtigt, at det er noget, du brænder for. Sygehuspræsterne bliver flittigt brugt på de forskellige afdelinger og betjener hele sygehuset. I samarbejde med de to sygehuspræster, provst og biskop vil der blive udarbejdet en arbejds- og rådighedsbeskrivelse. Arbejdet som sygehuspræst er meningsfyldt, givende og udfordrende. Har du spørgsmål til denne del af embedet, kan du kontakte sygehuspræst Birgit Fur (23342853) eller sygehuspræst Sara Flokiou (81614088).

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om Pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013)

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Elmevangen 11, Eltang, 6000 Kolding.

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 4.550. Tjenesteboligen vil blive vurderet inden indflytning, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering.

Det forudsættes, at ansøgere har kørekort til almindelig bil (B) og er villig til at bruge egen bil i jobbet.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Marianne Christiansen inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Haderslev Stift pr. mail til: kmhad@km.dk, og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Kontaktoplysninger MR-formand Kim Lorenzen, Eltang - Sdr. Vilstrup Sogn
Telefon 23 33 88 64 ∙ E-mail: birkebakke@gmail.com

Kontaktoplysninger provst Karina Steinecke Dahlmann, Kolding Provsti:
Telefon 76 31 23 00 ∙ E-mail: ksd@km.dk

Kontaktoplysninger Haderslev Stift
Telefon 74 52 20 25∙ E-mail: kmhad@km.dk          

Kontaktoplysninger biskop Marianne Christiansen,
v/bispesekretær Heidi Hinrichsen:
Telefon 73 52 45 84∙ E-mail: hj@km.dk