Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver til Keldby – Elmelunde kirker

Keldby-Elmelunde menighedsråd søger snarest muligt en ny graver.

Stillingen som graver ved Keldby-Elmelunde kirker er ledig pr. 1. april 2021, eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsubegrænset (fast stilling) og den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Keldby og Elmelunde kirker er to smukke landsbykirker, opført i 1100-tallet, der hvert år besøges af mange turister. Ud over de to kirker og kirkegårde, er der også et sognehus og 2 graverbygninger. Keldby kirkegård er under omlægning, og arbejdet vil pågå de kom­mende år. Udover graveren er der ansat en gravermedhjælper på fuld tid.

 

Arbejdet indebærer alle forefaldende opgaver på kirkegårdene og i kirkerne herunder:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse.
 • Varetage al kirkegårdsadministration
 • Udføre kirketjeneropgaver ved kirkelige handlinger, samt rengøre kirkerne og de tilhørende bygninger.
 • Vedligeholde arealerne omkring kirkerne.
 • Være kirkens ansigt udadtil for alle besøgende på de to kirkegårde
 • Selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne ud fra sæson og behov

 

 • Hvad forventer vi af dig:
 • Du er uddannet graver, gartner eller har anden relevant uddannelse
 • Du er ansvarsbevidst, arbejder struktureret, selvstændigt og viser initiativ
 • Du er god til at samarbejde og serviceorienteret over for pårørende/besøgende
 • Du er fleksibel i forhold til skiftende arbejdstider og bidrager til et godt arbejdsmiljø med kirkens øvrige personale                        
 • Du har kørekort B og bil
 • Er du erfaren graver og kender IT-systemet Brandsoft er det en fordel

 

 • Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med højt til loftet og frihed til selv at disponere sit arbejde
 • Mulighed for fortsat kompetenceudvikling
 • Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Såfremt ansøger er uden gartnerisk uddannelse vil stillingen blive indplaceret i løngruppe 1

Årslønnen aftales inden for intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.798,00 kr. (nutidskroner).

Ansøgere med gartnerisk uddannelse vil blive indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193,00kr. – 368.721,00kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.654,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Aftalerne kan ses på www.folkekirken.dk

 

Skriftlig ansøgning med relevante bilag skal være Keldby-Elmelunde menighedsråd i hænde senest den 5. marts 2021 kl. 16.00 pr. mail: 7486fortrolig@sogn.dk

Samtaler forventes afholdt i uge 11 2021.

Yderlige oplysninger fås hos menighedsrådets kontaktperson Karin Skovgård

på tlf.: 29 45 06 87