Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/Kirkemusiker søges

til Astrup - Sindal Pastorat, Hjørring Nordre Provsti, Aalborg Stift

Pr. 1. april 2021 eller efter aftale.

Vi tilbyder:

En stilling på 15 timer pr. uge

En fleksibel medarbejderstab

Et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med pastoratets præster og to menighedsråd der lægger stor vægt på musikkens rolle i gudstjenesten.

Ansættelsen finder formelt sted ved Sindal Kirke. Arbejdet omfatter i ligeværdigt samarbejde med kirkens nuværende organist alle vanlige arbejdsområder, men med særskilt vægt på at udvikle rytmisk musik i kirken.

Ansættelsen af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet , CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Organist Marianne H. Jakobsen på tlf. 26 94 63 94

Astrup Menighedsråd formand Niels Christian Munkbak Andersen på tlf. 61 74 44 53

Sindal Menighedsråd formand Johnny Andersen på tlf. 20 47 30 50

Sindal Menighedsråd kontaktperson Ole-Jan Staun-Pedersen på tlf. 23 70 97 27

Yderligere oplysninger på www.sindal-sogn.dk

Ansøgningsfristen er onsdag den 10. marts 2021 kl. 12

Ansøgning samt evt. referencer sendes til Astrup-Sindal Pastorat på mail: 8459fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 11 2021 i Sindal Bykirke/Sognegård.

Menigehedsrådet kan oplyse, at 

der vil blivet indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen

der er tre måneders prøvetid

der er indgået en vedtægt for samarbejdsaftale mellem de to menighedsråd om fælles organister i sognene.

Generel information:

Orglet i Astrup Kirke: G.F. Husted 1974, 5 stemmer, 1 manual + anhangspedal

Orglet i Sindal Bykirke: G.F. Husted 1978, 16 stemmer, 2 manualer + pedal

Orglet i Sindal Gl. Kirke: Frobenius 1963, 6 stemmer, 1 manual + pedal.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning