Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper/Vikariat

Gravermedhjælper/Vikariat

Et vikariat som gravermedhjælper ved Vonsild Kirke er ledig til besættelse snarest muligt og indtil 30. september 2021

Stillingen er på en vejledende årsnorm på 832 timer. Den ugentlige arbejdstid på baggrund af årsnormen er 32 timer. Aflønningen sker på timebasis.

Vi forventer, at du:

  • har en fleksibel tilgang til arbejdet og arbejdstider.
  • er god til at samarbejde med både ansatte og frivillige ved kirken, samt menighedsråd og præst.
  • kan udvise respekt og imødekommenhed overfor besøgende i kirken og på kirkegården.

Vonsild Sogn har 3314 antal indbyggere. Der er 4 ansatte i sognet.       

Vi kan tilbyde:

  • en arbejdsplads med en positiv stemning.
  • konstruktivt samarbejde med menighedsrådet og på tværs af faggrupper.

Ansættelse sker ved Vonsild Sogns Menighedsråd beliggende Vonsildvej 47, Vonsild, 6000 Kolding

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 237.839 (trin 1) og kr. 243.239 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson og sognepræst Bitten Weile på telefon: 30569022 eller fungerende graver Kirsten Rahr Jensen på telefon: 29256975.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7940fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. april 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 28. april 2021. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.