Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder

Kirke- og kulturmedarbejder ved Aarhus Domsogn

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Aarhus Domsogn er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021.

Der er tale om en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer/uge. Jobbet indebærer, at du ofte skal være parat til at arbejde på tider, som ligger uden for normal arbejdstid. Ved ansættelsen indgås aftale om arbejdstidens nærmere placering.

Ansættelsen sker ved Aarhus Domsogns Menighedsråd, Kannikegade 12, 8000 Aarhus C.

Aarhus Domsogn ligger i hjertet af uddannelses- og erhvervsbyen Aarhus. Domsognet består af gamle kvarterer i midtbyen og den nye bydel på Aarhus Ø, der skyder op, og  som med tiden vil blive beboet af ca. 12.000 beboere.

Domsognet har et udbygget samarbejde med Universitetet, Folkeuniversitetet, Katedralskolen, teatrene i midtbyen, Øst for Paradis, skoler, institutioner og nye steder på Aarhus Ø som bl.a. Generationernes Hus med plejehjem og daginstitution samt de 4 kollegier.

Aarhus Domkirke er et centralt mødested for aarhusianerne. Der er god kirkegang og et livligt miljø omkring kirken såvel til gudstjenester, koncerter og de mange aktiviteter.

Sommeren 2019 etablerede menighedsrådet et mindre forsamlingssted i et badehus på Aarhus Ø for at være til stede i den nye bydel. Hensigten med badehuset er at bygge bro mellem de mange nye beboere på Aarhus Ø, Aarhus Domkirke og sognegården i Kannikegade.

Der bor for nuværende 16.095 i domsognet, heraf 11.627 folkekirkemedlemmer. Indbyggertallet forventes at stige til omkring 20.000, når Aarhus Ø er færdigudbygget.

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder, hvis arbejde er særligt fokuseret på aktivitetskoordinering, formidling og undervisning i samarbejde med kirkens præster.

Dine primære opgaver:

 • Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af minikonfirmandundervisningen i samarbejde med præst og organist.

 

 • Ansvarlig for babysalmesang for 0-1-årige og musikalsk legestue for 1-3-årige i samarbejde med præst og organist.

 

 • Medlem af kirkens aktivitetsudvalg med sekretærfunktion. Deltage i planlægningen af sognets aktiviteter, som ofte indebærer samarbejde med lokale aktører.

 

 • Opdyrke samarbejder til byens stærke og livlige ungdomskultur ved at udbygge gode relationer til sognets kollegier, lave temaaftener, særlige gudstjenester o.lign.

 

 • Deltage, udvikle og planlægge særgudstjenester i samarbejder med præst og organist, hvor det er relevant herunder for børn, unge og voksne i sognet.
 • Udbygge samarbejde med børneinstitutionerne i sognet.

 

Vi forventer, at du:

 • har en velfunderet folkekirkelig eller tilsvarende kirkelig baggrund med god erfaring både fra dit private kirkelige engagement og fra en evt. tidligere ansættelse i folkekirke- eller organisationssammenhæng. Vi ser gerne, at du lejlighedsvis deltager i gudstjenester, hvor det er relevant.

 

 • har en pædagogisk uddannelse, uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder, diakon eller anden relevant baggrund – gerne indbefattet erfaring med børn og unge.
 • kan samtale og formidle viden om kristendom, tro og eksistens på en relevant måde.
 • har kreative og musikalske evner og et godt kendskab til sang og musik for børn og unge.
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i fællesskaber, herunder indgå i et meget tæt og konstruktivt samarbejde med præster, musik, menighedsråd
 • har gode formidlingsevner i skrift, tale og erfaren med relevante medier og platforme.
 • har lyst til at prøve kræfter med nye tiltag og selv være med til at udvikle disse i samarbejde præster, menighedsråd og ansatte.

 

 

Vi tilbyder dig:

 • en spændende arbejdsplads med gode muligheder for at arbejde for kirkens formål.
 • menighedsråd og kollegaer, der gerne arbejder sammen med dig.
 • stor selvstændighed i løsningen af dine opgaver. 
 • løn i forhold til dine kvalifikationer og i henhold til gældende overenskomster på området.

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil ske i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkens personale.dk

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 289.193 – kr. 383.181 (nutidskroner). Fikspunktet udgør kr. 303.654 i årligt grundbeløb (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør kr. 31.773 årligt (nutidskroner)

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 303.654,00 – 433.790 (nutidskroner).

Fikspunktet udgør kr. 318.113 i årligt grundbeløb (nutidskroner).

Rådighedstillægget udgør kr. 31.773 årligt (nutidskroner)

Overenskomsttillæg kr. 882,59 (i nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Aarhus Domsogns menighedsråd og fagforeningen ”Kirkekultur.nu”

Der er 3 måneders prøvetid og der indhentes referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Formand for menighedsrådet Ulla Skaarenborg, tlf. 21261950, ullaskaarenborg@outlook.dk
Sognepræst Henrik Grøndal Lund, tlf. 29400296, hlu@km.dk
Sognepræst Tina Brixtofte Andersen tlf. 25302373, tiba@km.dk

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til Aarhus Domkirkes Menighedsråd,

8114fortrolig@sogn.dk


Når du sender ansøgning via mail, svarer vi dig på mail.

Når ansættelsesproceduren er færdig, sletter vi dine data.

Ansøgningsfrist 19. oktober 2020 kl. 12.

Samtaler vil foregå d. 27.10. om eftermiddagen og 5.11. om formiddagen.